Interfejs użytkownika

Każde przedsiębiorstwo kieruje procesami w sposób indywidualny. Dlatego też podzieliliśmy okno zarządzania obiektami na części, które możemy dowolnie dopasować do swoich potrzeb.

Podczas pierwszego uruchomienia programu, interfejs użytkownika wygląda następująco:

Po lewej stronie znajduje się lista standardowych wydruków. Są one podzielone na pięć głównych kategorii: kalkulacja, produkcja, zamówienie, oferty/rachunki i CNC.

W środkowej części ekranu znajduje się przegląd pozycji.

Po prawej stronie są umieszczone dane wybranego projektu.

W oknie pozycji, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pojawia się menu kontekstowe.

W menu pojawiają się wszystkie funkcje dostępne dla wybranej pozycji.

Widok pozycji

W pasku narzędziowym na górze okna znajduje się opcja “Widok”.

Używając tej funkcji można szybko przełączać widok pomiędzy różnymi opcjami wyświetlania pozycji.

Szczegóły

Małe ikony

Średnie ikony

Duże ikony
Lista

interfejs-uzytkownika-6