Artykuły obiektu

Mocowanie do ściany

Nowa wersja programu LogiKal daje możliwość tworzenia własnych mocowań do ściany, a także łatwego i bezpiecznego dodawania oraz edycji obiektowych mocowań do ściany.

Zastosowanie

Należy kliknąć „Mocowania do ściany” na pozycji.

Kliknięcie w ten przycisk pozwala przejrzeć wszystkie dostępne dla projektu mocowania do ściany.

W tym samym oknie można dodać nowe obiektowe mocowanie do ściany.

Do edycji mocowania przechodzi się klikając prawym klawiszem myszy.

Aby przejść do edycji rysunku mocowania do ściany, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na podgląd rysunku i wybrać „Edytuj rysunek”. Można też kliknąć w ikonkę edycji, aby osiągnąć ten sam rezultat.

Rysunek zostanie otwarty w CAD, gdzie można go dowolnie edytować.

Do obiektowych mocowań do ściany można wejść także poprzez wejście w “Obiekt -> Artykuły obiektu -> Obiektowe mocowanie do ścian”

bądź w menu obiektowym po prawej stronie wybrać „Obiektowe mocowanie do ścian”.