Właściwości dla odpadów optymalizacji

Wprowadzanie danych odpadu

Możesz zdecydować jaki ma być procent dla odpadów w kalkulacji. Aby ustawić odpowiednie wartości dla odpadu trzeba przejść do “Własna baza danych -> Dane kalkulacji -> Dane”

i w polu “Odpad” ustawić żądaną wartość.

PL-OptiVer001

W wydruku kalkulacji będzie znajdowała się podsumowana wartość odpadu.

PL-OptiVer002

Determinowanie odpadu

Aby LogiKal sam obliczał odpad automatycznie trzeba aktywować „Oblicz optymalny odpad“.

PL-OptiVer003

Procent odpadu zawiera wszystkie odpady początku i końca, cięcie piłą i odpad użyteczny.

Standardowe ustawienia kalkulacji odpadu są uwarunkowane najczęściej danymi podanymi przez systemodawcę.

Jeśli aktywujesz opcję „Oblicz optymalny odpad“ w opcjach wydruku kalkulacji, obliczony odpad i uśredniona dopłata za odpad będą wymienione na wydruku optymalizacji.

Uwaga:

Cechy charakterystyczne dla pozycji alternatywnych:

  1. Profile pozycji alternatywnych nie będą optymalizowane
  2. Kalkulacja odbywa się z uśrednioną dopłatą  do innych pozycji lub z odpadem dostępnym w danych kalkulacji,  jeśli opcja”Nie zapisuj odpadu” (Ustawienia /Dodatkowe ustawienia /wydruki)jest aktywna.

Wyjaśnienie „odpad rzeczywisty“ i „uśredniony odpad“.

W wydruku optymalizacji profili znajdziesz uśredniony odpad oraz dane dotyczące odpadu końców sztangi oraz grubość cięcia piłą.

PL-OptiVer009

PL-OptiVer010

Pozostałe metraże na odpady

Możesz użyć funkcji „ Przypisz wszystkie pozostałe metraże na odpady“ tylko wtedy, gdy opcja „Oblicz optymalny odpad“ jest aktywna.

PL-OptiVer011
Jeśli uruchomisz opcje „Przypisz wszystkie pozostałe metraże na odpady“, na wydruku kalkulacji znajdzie się odpowiednia uwaga.

PL-OptiVer012