Optymalizacja powierzchni 2D

Korzystając z „Optymalizacji powierzchni“ można zoptymalizować zużycie płyt oraz paneli.

Aby skorzystać z tej opcji programu LogiKal należy przejść do “Programy -> Optymalizacji powierzchni”.

W górnej części okna w pozycji „Podstawowe/pozostałe rozmiary“ mamy do dyspozycji wcześniej przygotowane formatki.

W tym miejscu można dodawać własne arkusze o dowolnych rozmiarach.

W oknie poniżej możemy dodawać żądane formatki i je optymalizować korzystając z wcześniej dodanych arkuszy.

Dodawanie i edytowanie rozmiarów

Mamy do dyspozycji trzy sposoby na wprowadzanie nowych rozmiarów.

  1. używając przycisku „Dodaj“,
  2. używając przycisku „INSERT“ na klawiaturze,
  3. rozwijając menu i używając prawego przycisku myszy oraz wybierając opcję „Nowy wpis“.

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji o arkuszu proszę potwierdzić klikając „Enter“ lub „Ok“. Automatycznie pojawi się to samo okno do wprowadzenia kolejnego arkusza. Aby zakończyć wprowadzanie należy użyć „Esc“ lub „ Anuluj“.

Mamy do dyspozycji trzy sposoby na edycje rozmiarów:

  1. zaznaczając wcześniej wprowadzony arkusz i użyj przycisku “Edytuj”,
  2. dwukrotnie klikając na pozycje,
  3. używając prawego przycisku myszy i wybierając opcje „Edytuj“.

Można także usuwać wcześniej wprowadzone pozycje:

  1. zaznaczając pozycje i używając przycisku “Usuń”,
  2. zaznaczając pozycje i używając przycisku „Delete“ na klawiaturze,
  3. używając prawego przycisku myszy i wybierając opcje „Usuń“.

Otwórz / Zapisz optymalizację

Mamy też możliwość zapisania i otworzenia wcześniej stworzonych optymalizacji.

Do zapisu służy opcja „Zapisz do pliku“ w lewym dolnym rogu.

Aby otworzyć wcześniej przygotowaną optymalizację użyj opcji „Wczytaj z pliku“.

PL-2D-Opti004

Optymalizacje mogą być też importowane z innych obiektów lub za pomocą plików CSV i XLS. Korzystamy wtedy z opcji w lewym dolnym rogu „Importuj“. Możemy importować z poprzedniego obiektu lub z pliku.

PL-2D-Opti005

Start optymalizacji

Aby zacząć optymalizację powierzchni należy skorzystać z przycisku „Zoptymalizuj“.

A w kolejnym oknie ustawić opcje wyświetlania.

Po tym pojawią się okna z wynikami:

Tu można zmienić ustawienia dla wydruków.

Należy kliknąć przycisk „OK“ aby utworzyć wydruk optymalizacji powierzchni.

Ustawienia

Możesz też zmienić ustawienia optymalizacji poprzez użycie opcji w górnym lewym rogu „Zmień ustawienia“.

PL-2D-Opti008

Pojawi się kolejne okno z ustawieniami:

PL-2D-Opti009

Możemy zmienić grubość ciecia i przydatne resztki.

Import optymalizacji powierzchni

Pobierz szablon importu optymalizacji powierzchni

Możemy dokonać importu optymalizacji powierzchni.

Aby to zrobić klikamy “Importuj”

a następnie wybieramy “Z pliku”.

I w kolejnym oknie wybieramy nasz plik.