Optymalizacja piły

Odpady końców można wprowadzić w kilku miejscach w programie.

Dane handlowe

We “Własnej bazie danych -> Dane handlowe” każdemu profilowi ​​można przypisać indywidualne ostateczne odpady końców. Ta opcja jest przydatna podczas przetwarzania własnych profili.

Piła

W zależności od maszyny ostateczne odpady końców są określone w ustawieniach piły. Można je znaleźć w “Baza danych CNC -> Administracja CNC”.

Wybierz piłę

i przejdź do zakładki “Ustawienia” klikając dwa razy w piłę.

“Odpad końców – Początek” i “Koniec” w ustawieniach piły są porównywane z końcowymi wymiarami w profilu. Wykorzystywane są największe wartości.

Jeśli, ze względu na warunki techniczne, piła musi zostać przypisana do odpadów końców, można ją również wprowadzić w tej zakładce.

Odpady końcowe systemodawców

Niektórzy systemodawcy ustawiają sami odpady końców w bazie danych.

Zdecydowanie zalecamy, aby nie zmieniać tych wpisów.

Wartości można wyświetlić wchodząc w “Systemowa baza danych -> Systemodawca”

a następnie “Edit” po prawej stronie

i w zakładce “Additional Data” będą te informacje.

Powierzchnie malowane

Jeśli mamy profile powlekane proszkowo lub anodowane za pomocą niezależnej malarni, możemy wprowadzić odpowiednie odliczenia. Aby to zrobić należy wejść do “Własna baza danych -> Kolory”

i w rubryce “Malarnia” kliknąć “Edytuj”

a następnie w rubrykach “Całkowite potrącenie” możemy dodać swoje wartości.

Kiedy stosuje się wpis wartości dla odpadów końców?

Zasadniczo zawsze używana jest najwyższa wartość zapisana w programie.

Przykład 1
Producent wpisał odpad końców 60 mm dla profili. Ostateczny odpad 40 mm ustawiliśmy w ustawieniach piły. W takim przypadku program zawsze stosuje wyższą wartość do obliczeń. W tym przykładzie wynosi ona 60 mm – niezależnie od ustawienia piły na 40 mm.

Przykład 2:
Producent nie ma wpisanych odpadów końców dla profili. Ostateczny odpad wynosi 30 mm z ustawień piły i 50 mm z danych artykułów. W tym przypadku program wykorzystuje najwyższą wartość, a tym samym ostateczne odpady od danych artykułu o wartości 50 mm.

Przykład 3
Producent wpisał odpad końców 60 mm dla profili. Ostateczny odpad wynosi 40 mm z ustawieniach piły. W ustawieniach malarni wprowadzono ostateczny odpad w wysokości 80 mm, w tym przypadku program zawsze stosuje wyższą wartość odliczenia odpadów. W tym przykładzie wynosi 80 mm.

Uwaga:
Jeśli w programie nie ma odliczeń odpadów – ani dla producentów, artykułów, pił ani malarni – program automatycznie wykorzystuje wartość 40 mm.