Rozłożenie kosztów

Rozłożenie kosztów we Własnej Bazie Danych

Koszty wprowadzone jako przesyłka nie stanowią kosztów ogólnych zgodnie z rekordem danych kalkulacji kosztów.

Aby wejść w zakładkę rozłożenie kosztów należy wejść w “Własna baza dancyh -> Globalne predefinicje -> Rozłożenie kosztów”:

Na tym przykładzie można zobaczyć, jak powstają kwoty w zestawieniu kosztów.

Aby dodane koszty były widoczne w danych kalkulacji należy zaznaczyć je jak pokazano poniżej:

Rozłożenie kosztów w centrum obiektu

Aby dodać “Rozłożenie kosztów” do centrum obiektu należy przejść do zakładki “Ustawienia -> Obiekt”

a następnie w zakładce “1. Ekran” przeciągnąć zwrot “Rozłożenie kosztów” z okna “Zawartość obiektu” do okna “Powierzchnia 1”.

Otrzymamy wtedy następujący widok.

Gdy zapiszemy zmiany przez wciśnięcie przycisku “OK”, “Rozłożenie kosztów” będzie możliwe do edycji w centrum obiektu.

Edycja i dodawanie/usuwanie danych w rozłożeniu kosztów

Rozłożenie kosztów możemy edytować klikając w przycisk “Edytuj”.

W kolejnym oknie możemy edytować bądź dodawać/usuwać rodzaje kosztów.

Ważne jest żeby przypisać rodzaj kosztów do odpowiedniego przyporządkowania kalkulacji, np. do jeżeli chcemy dodać “Montaż” jako rodzaj kosztów to powinniśmy wybrać również “Montaż” w przyporządkowaniu kalkulacji.

Wyświetlanie rozłożenia kosztów na ofercie

Sposób wyświetlania rozłożenia kosztów na ofercie definiujemy w dwóch miejscach:

1. W rozłożeniu kosztów w obiekcie

2. W Ustawienia -> Oferta

W zależności jaka będzie kombinacja tych dwóch ustawień otrzymamy różne wyglądy oferty.

Najpopularniejsza kombinacja to wariant “Wyświetl, osobno dla całego obiektu/Jako opcja, osobno dla całego obiektu” gdyż mamy wtedy podgląd na kwoty na końcu wydruku przed podsumowaniem.

Uwaga!

Ustawienie „Wyświetl, osobno dla całego obiektu” w obiekcie w połączeniu  z „Jako cena jednostkowa, osobno dla całego obiektu” daje nam podwójną cenę montażu!