Kalkulacja w Excel

Obliczenia LogiKal mogą być exportowane do arkusza Excel. W głównym oknie projektu, w obszarze “Kalkulacja”, kliknij opcję “Kalkulacja Excel”.

Możesz wejść również wybierając z menu górnego “Wydruki -> Kalkulacja -> Kalkulacja Excel”: