Kalkulacja w Excel

Obliczenia LogiKal mogą być exportowane do arkusza Excel. W głównym oknie projektu, w obszarze „Kalkulacja”, kliknij opcję „Kalkulacja Excel”.

Możesz wejść również wybierając z menu górnego „Wydruki -> Kalkulacja -> Kalkulacja Excel”: