Kalkulacja podczas wprowadzania elementu

Nowa funkcja kalkulacji w czasie rzeczywistym została zintegrowana dla pozycji okien i drzwi. Cena jest generowana automatycznie w tle i wyświetlana w lewym górnym rogu.
Jeśli wprowadzamy jakieś zmiany w obiekcie, zostaną one natychmiast odzwierciedlone w kalkulacji.

W oknie “Dane kalkulacji” znajdziemy nowy obszar w prawym górnym rogu oznaczony “Kalkulacja podczas wprowadzania elementów”.

Ustawienia kalkulacji w czasie rzeczywistym mogą być zależne od obiektu lub globalnie.

Aby dokonać kalkulacji zależnej od obiektu, klikamy “Obiekt -> Dane kalkulacji”.

Globalne zmiany szacunków można wprowadzić we “Własna baza danych -> Dane kalkulacji -> Dane”.

Ważne zmiany:
• Funkcja “Kalkulacja na pozycję” została usunięta z nagłówka projektu, ponieważ standardowe kalkulacje są wykonywane równolegle.
• Jeśli kalkulacja została już wygenerowana dla projektu, ustalona opłata za cięcie dla standardowej kalkulacji zostanie również zastosowana do dynamicznego oszacowania podczas wprowadzania elementu. Jeśli kalkulacja nie została obliczona i nie wprowadzono procentu odpadu cięcia dla standardowej kalkulacji, do dynamicznego oszacowania podczas wprowadzania elementu zostanie użyta wartość 0%.
• Aby korzystać z tej funkcji, użytkownicy muszą mieć uprawnienie “Kalkulacja” w obszarze administrowania użytkownikami.