Dodatkowy artykuł w kalkulacji

W przypadku dodatkowych artykułów możesz zmienić przypisanie ceny artykułu do obszaru kalkulacji kosztów.

Uwaga!
Ta funkcja nie zmienia typu artykułu, a jedynie przypisanie ceny artykułu do obszaru kalkulacji kosztów.

Przykład:
W danych wejściowych obiektu otwórz okno programu „Dodatkowe części”.

Utwórz nowy artykuł przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w polu „Dodatkowe części” i wybierz „Nowy”.

Wpisz artykuł w polu „Numer artykułu/Dowolny wpis”.

W polu „Dla kalkulacji” wybierz opcję „Izolacja”.

Artykuł nadal pozostaje przypisany do typu „Akcesoria” i jest odpowiednio wymieniony w akcesoriach w obliczeniach.

Was this page helpful?