Dodatkowy artykuł w kalkulacji

W przypadku dodatkowych artykułów możesz zmienić przypisanie ceny artykułu do obszaru kalkulacji kosztów.

Uwaga!
Ta funkcja nie zmienia typu artykułu, a jedynie przypisanie ceny artykułu do obszaru kalkulacji kosztów.

Przykład:
W danych wejściowych obiektu otwórz okno programu “Dodatkowe części”.

Utwórz nowy artykuł przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w polu “Dodatkowe części” i wybierz “Nowy”.

Wpisz artykuł w polu “Numer artykułu/Dowolny wpis”.

W polu “Dla kalkulacji” wybierz opcję “Izolacja”.

Artykuł nadal pozostaje przypisany do typu “Akcesoria” i jest odpowiednio wymieniony w akcesoriach w obliczeniach.