Wymiarowanie fasady całoszklanej

Przy wymiarowaniu fasad całoszklanych istnieją dwie metody wykonania.

Obok ustawienia oś-oś jest też do wyboru opcja oś-rama-oś.

Należy mieć na względzie, że narożniki szklane niezależnie od metody wymiarowania muszą być zawsze wymiarowane jednakowo.