Segmentowanie

Elewacje można podzielić na segmenty.

Pozycja segmentowa

Na utworzonej fasadzie kliknij po lewej stronie w “Pozycja segmentowa”.

a następnie określ rodzaj segmentacji.

Następnym krokiem będzie wybranie obszaru na miarce, aby utworzyć nowy segment.

Kliknij przycisk “Zastosuj” w prawym dolnym rogu.

Poszczególne numery segmentów są wyświetlane nad pozycją.

Kliknij numer, aby podświetlić i edytować odpowiedni segment.

Dodatkowe części dla segmentów

Dodatkowe części można przypisać do poszczególnych segmentów. Aby to zrobić przejdź do zakładki “Dodatkowe części” i wybierz po kliknięciu prawym przyciskiem myszy “Nowy”.

Dodaj nowy dodatkowy artykuł i wybierz odpowiedni segment w sekcji “Przyporządkowanie segmentu”.

Segmentacje w centrum projektu

Poszczególne segmenty można wyświetlać osobno w centrum projektu. Możesz dowiedzieć się więcej na ten temat w rozdziale “Ustawienia okna obiektu“.

Aby to zrobić wejdź w “Ustawienia -> Obiekt” i zaznacz “Segmenty”:

po czym program podzieli fasadę na utworzone wcześniej segmenty.