Nazwy produkcyjne

Aby utworzyć własne nazwy produkcyjne należy przejść do “Ustawienia -> Tworzenie pozycji”

i wybrać opcję “Nazwy produkcyjne”.

W kolejnym oknie deklarujemy swoje własne nazwy produkcyjne.

Teraz profile dla fasad w każdym obiekcie na wydruku zawsze pokazywane będą według opisanego przez nas schematu.

Aby je podejrzeć wystarczy przejść w pozycji do “Dane dodatkowe -> Nazwy produkcyjne”.

Teraz możemy sprawdzić nasze ustawienia.

Dodatkowo można stosować zmienne jako nazwy produkcyjne.

Aby to zrobić należy przejść do “Ustawienia -> Tworzenie pozycji -> Nazwy produkcyjne”. Tutaj ustawiamy nasze nazwy jako zmienne.

Wtedy przy wydruku będą opisane na podstawie zastosowanych zmiennych.