Kopiowanie konfiguracji profili

Nowa funkcja kopiowania konfiguracji profili zapewnia większe bezpieczeństwo podczas projektowania fasady. Konstrukcja profili fasadowych, wstawki, pakiety materiałów mogą być teraz kopiowane tak szybko i niezawodnie, jak również właściwości profili i obróbka.

Aby skopiować konfigurację profilu, kliknij prawym przyciskiem myszy profil fasady. W menu kontekstowym w obszarze „Kopiuj” zaznacz opcję „Konfiguracja profili”.

Aby wstawić konfigurację profilu, kliknij prawym przyciskiem myszy inny profil fasady. W menu kontekstowym w obszarze „Wklej” wybierz opcję „Konfiguracja profili”.

Ważne!
Jeśli pracujesz na kilku monitorach jednocześnie, konfiguracje profili są kopiowane na różne stanowiska.

W menu plików pod „Edycja” znajdziesz także pozycję „Kopiuj konfigurację profilu”.

Dzięki tej funkcji możesz użyć pola wyboru lub CTRL + kliknięcie, aby przenieść konfigurację profilu do kilku słupków lub rygli naraz.

Właściwości pozycji

Ważnym jest, że dane o pozycji można łatwo podejrzeć. W związku z tym opcje zmiany uszczelek szkła i uszczelnienia budynku można znaleźć we właściwościach pozycji.

Ważne!
Jeśli dokonasz zmian w tym polu, zmiany te zostaną automatycznie zaktualizowane na wszystkich pozycjach.

W oknie „Element” kliknij pozycję „Właściwości pozycji”.

W dolnej części pod „Pozostałe” znajdziesz ustawienia dla uszczelek szkła i uszczelnienia budynku.