Kopiowanie konfiguracji profili

Nowa funkcja kopiowania konfiguracji profili zapewnia większe bezpieczeństwo podczas projektowania fasady. Konstrukcja profili fasadowych, wstawki, pakiety materiałów mogą być teraz kopiowane tak szybko i niezawodnie, jak również właściwości profili i obróbka.

Aby skopiować konfigurację profilu, kliknij prawym przyciskiem myszy profil fasady. W menu kontekstowym w obszarze “Kopiuj” zaznacz opcję “Konfiguracja profili”.

Aby wstawić konfigurację profilu, kliknij prawym przyciskiem myszy inny profil fasady. W menu kontekstowym w obszarze “Wklej” wybierz opcję “Konfiguracja profili”.

Ważne!
Jeśli pracujesz na kilku monitorach jednocześnie, konfiguracje profili są kopiowane na różne stanowiska.

W menu plików pod “Edycja” znajdziesz także pozycję “Kopiuj konfigurację profilu”.

Dzięki tej funkcji możesz użyć pola wyboru lub CTRL + kliknięcie, aby przenieść konfigurację profilu do kilku słupków lub rygli naraz.

Właściwości pozycji

Ważnym jest, że dane o pozycji można łatwo podejrzeć. W związku z tym opcje zmiany uszczelek szkła i uszczelnienia budynku można znaleźć we właściwościach pozycji.

Ważne!
Jeśli dokonasz zmian w tym polu, zmiany te zostaną automatycznie zaktualizowane na wszystkich pozycjach.

W oknie “Element” kliknij pozycję “Właściwości pozycji”.

W dolnej części pod “Pozostałe” znajdziesz ustawienia dla uszczelek szkła i uszczelnienia budynku.