Dzielenie profili

Dzielenie słupów

W przypadku elementów elewacji można dokonać podziału słupów. Aby to zrobić, kliknij przycisk “Dzielenie profili” w menu po lewej stronie w “Element”.

W kolejnym oknie wybieramy czy dzielimy słupy pojedynczo czy wszystkie razem a może chcemy usnąć wcześniej utworzone dzielenia.

Po zdeklarowaniu rodzaju dzielenia przechodzimy do zakładki gdzie wybieramy wymiary dzielenia

oraz odniesienie podziału.

Dzielenie rygli

Aby ustawić dzielenie rygla należy kliknąć prawym przyciskiem myszy odpowiedni krawat w masce “Element” wpisu elementu. Punktem odniesienia dla elewacji w widoku zewnętrznym jest prawy skrajny filar, a we wnętrzu lewy zewnętrzny słup. Zrzut ekranu odnosi się do sekcji fasady w widoku zewnętrznym o skoku 2500 mm.

Punktem odniesienia jest centrum.