Czasy produkcyjne

Podczas wprowadzania elementów, propozycja czasów produkcyjnych dla aktualnej pozycji może być określona w tle. Zostanie ona wyświetlona w zakładce programu „Dane dodatkowe”.

Aby aktywować opcję zaakceptowania propozycji czasowych po prawej stronie należy przejść w centrum obiektu do „Ustawienia -> Dalsze ustawienia”.

A następnie do zakładki „Czasy produkcyjne”

i zaznaczyć box w kolumnie „Przejmij propozycję”. Wtedy w „Danych dodatkowych” zostaną zastosowane sugestie dotyczące czasu z szarych pól po prawej stronie. W razie potrzeby godziny pracy można dostosować indywidualnie.

Aby uzyskać szczegółowy przegląd sugestii dotyczących czasu, kliknij przycisk „Info. o propozycjach czasu” na pasku nawigacyjnym po lewej stronie.

Oto rozkład godzin pracy. Dane można wyeksportować do pliku Excel klikając przycisk „Excel”.

Oznaczenie / prezentacja czasów produkcyjnych

Możemy samodzielnie zdefiniować nazwy czasów produkcyjnych, a także ich specyfikacje. W centrum projektów klikamy „Ustawienia -> Dalsze ustawienia -> Czasy produkcyjne”.

Możemy wpisać własne nazwy w obszarze oznaczonym „1”. Są one następnie wyświetlane na wejściu elementu w „Dane dodatkowe”. Istnieje również opcja ukrywania wpisów lub bezpośredniego stosowania sugestii dotyczących czasu poszczególnych pól.

W górnej części tego ekranu możemy wyświetlić uproszczony podgląd pod „Rodzaj obliczenia czasu pracy” z opcją „Uproszczony…”. W opcji „Różne typy czasów…” znajdziemy szczegółowy podział czasu pracy, który określiliśmy w wprowadzaniu elementu w „Dane dodatkowe -> Info. o propozycjach czasu”.

Uwaga:

Dla techników, którzy używają programu wyłącznie do budowy, w „Ustawieniach -> Tworzenie pozycji -> Konstruowanie”

można ustawić znacznik wyboru w polu „Nie pokazuj czasów produkcyjnych”. Dzięki tej funkcji czas pracy dla danego użytkownika jest ukryty w wprowadzaniu elementu w „Dane dodatkowe”.

Określenie czasów produkcyjnych

Aby określić czasy produkcyjne należy przejść do „Własna baza danych -> Czasy produkcyjne”.

Czasy produkcyjne są podzielone na „standardowe czasy produkcyjne” (1) i „czasy produkcyjne związane z serią” (2).

Standardowe czasy produkcyjne

W „standardowych czasach produkcyjnych” można zadeklarować niezależne od serii czasów produkcyjnych, takie jak narożnik i łącznik typu T.

Czasy produkcyjne związane z serią

Czasy produkcyjne związane z serią mają również opcję, jako złącza, podwojenie i połączenia ścienne z godzinami pracy do złożenia. Jeśli na przykład wprowadzimy mocowanie do ściany we własnej bazie danych, mamy możliwość przypisania tego połączenia do czasów produkcyjnych.

Uwaga:

Czasy produkcyjne związane z serią zastępują standardowe czasy produkcyjne.

 

W celu zwiększenia elastyczności zapisu czasów produkcyjnych istnieje możliwość przypisania oddzielnych czasów produkcyjnych do poszczególnych artykułów. Aby to zrobić należy przejść do „Własna baza danych -> Profile / akcesoria systemowe”.

Następnie wybrać żądany artykuł z listy

i otworzyć okienko „Czasy produkcyjne”.

Te wpisy z kolei zastępują wpisy z podstawowych lub związanych z pracą godzin.

Ponadto czasy produkcyjne dla progów, mocowań do ściany i rolet mogą być przechowywane we „Własnej bazie danych” w ramach „nabycia seryjnego”.

Artykuły dodane do wpisu elementu w rubryce „Dodatkowe części”

można również wpisywać z osobnymi czasami produkcyjnymi.