Czasy produkcyjne

Podczas wprowadzania elementów, propozycja czasów produkcyjnych dla aktualnej pozycji może być określona w tle. Zostanie ona wyświetlona w zakładce programu “Dane dodatkowe”.

Aby aktywować opcję zaakceptowania propozycji czasowych po prawej stronie należy przejść w centrum obiektu do “Ustawienia -> Dalsze ustawienia”.

A następnie do zakładki “Czasy produkcyjne”

i zaznaczyć box w kolumnie “Przejmij propozycję”. Wtedy w “Danych dodatkowych” zostaną zastosowane sugestie dotyczące czasu z szarych pól po prawej stronie. W razie potrzeby godziny pracy można dostosować indywidualnie.

Aby uzyskać szczegółowy przegląd sugestii dotyczących czasu, kliknij przycisk “Info. o propozycjach czasu” na pasku nawigacyjnym po lewej stronie.

Oto rozkład godzin pracy. Dane można wyeksportować do pliku Excel klikając przycisk “Excel”.

Oznaczenie / prezentacja czasów produkcyjnych

Możemy samodzielnie zdefiniować nazwy czasów produkcyjnych, a także ich specyfikacje. W centrum projektów klikamy “Ustawienia -> Dalsze ustawienia -> Czasy produkcyjne”.

Możemy wpisać własne nazwy w obszarze oznaczonym “1”. Są one następnie wyświetlane na wejściu elementu w “Dane dodatkowe”. Istnieje również opcja ukrywania wpisów lub bezpośredniego stosowania sugestii dotyczących czasu poszczególnych pól.

W górnej części tego ekranu możemy wyświetlić uproszczony podgląd pod “Rodzaj obliczenia czasu pracy” z opcją “Uproszczony…”. W opcji “Różne typy czasów…” znajdziemy szczegółowy podział czasu pracy, który określiliśmy w wprowadzaniu elementu w “Dane dodatkowe -> Info. o propozycjach czasu”.

Uwaga:

Dla techników, którzy używają programu wyłącznie do budowy, w “Ustawieniach -> Tworzenie pozycji -> Konstruowanie”

można ustawić znacznik wyboru w polu “Nie pokazuj czasów produkcyjnych”. Dzięki tej funkcji czas pracy dla danego użytkownika jest ukryty w wprowadzaniu elementu w “Dane dodatkowe”.

Określenie czasów produkcyjnych

Aby określić czasy produkcyjne należy przejść do “Własna baza danych -> Czasy produkcyjne”.

Czasy produkcyjne są podzielone na “standardowe czasy produkcyjne” (1) i “czasy produkcyjne związane z serią” (2).

Standardowe czasy produkcyjne

W “standardowych czasach produkcyjnych” można zadeklarować niezależne od serii czasów produkcyjnych, takie jak narożnik i łącznik typu T.

Czasy produkcyjne związane z serią

Czasy produkcyjne związane z serią mają również opcję, jako złącza, podwojenie i połączenia ścienne z godzinami pracy do złożenia. Jeśli na przykład wprowadzimy mocowanie do ściany we własnej bazie danych, mamy możliwość przypisania tego połączenia do czasów produkcyjnych.

Uwaga:

Czasy produkcyjne związane z serią zastępują standardowe czasy produkcyjne.

 

W celu zwiększenia elastyczności zapisu czasów produkcyjnych istnieje możliwość przypisania oddzielnych czasów produkcyjnych do poszczególnych artykułów. Aby to zrobić należy przejść do “Własna baza danych -> Profile / akcesoria systemowe”.

Następnie wybrać żądany artykuł z listy

i otworzyć okienko “Czasy produkcyjne”.

Te wpisy z kolei zastępują wpisy z podstawowych lub związanych z pracą godzin.

Ponadto czasy produkcyjne dla progów, mocowań do ściany i rolet mogą być przechowywane we “Własnej bazie danych” w ramach “nabycia seryjnego”.

Artykuły dodane do wpisu elementu w rubryce “Dodatkowe części”

można również wpisywać z osobnymi czasami produkcyjnymi.