Punkty referencyjne profili

Aby używać obróbek na różnych profilach, należy ustalić ich punkty referencyjne. Można je zobaczyć w „Systemowej Bazie Danych -> Dane handlowe”.

PLBAZReferenzpunkte001

PLBAZReferenzpunkte002

Poniższe przykłady pokazują, jak ustala się punkty referencyjne na schematach.

Profile podstawy

Punkty referencyjne: Wewnątrz 1 (I1), Wewnątrz 2 (I2), Zewnątrz 1 (O1), Zewnątrz 2 (O2) opisują rogi przekroju profilu, nie uwzględniając np. wzmocnienia statycznego lub wybrzuszeń istniejącej konstrukcji. Wymiary tych komponentów są opisywane przez punkty referencyjne: Wewnątrz 3 (I3), Wewnątrz 4 (I4), Zewnątrz 3 (O3), Zewnątrz 4 (O4).

Wyjątek: Dla gotowych ram, punkty dodatkowe tworzą oś po stronie skrzydła.

Profil Ramy

PLBAZReferenzpunkte003

W przypadku przedstawionego profilu, punkty Wewnątrz 1 (I1)/ Wewnątrz 3 (I3), Wewnątrz 2 (I2) )/ Wewnątrz 4 (I4), Zewnątrz 1 (O1)/ Zewnątrz 3 (O3), Zewnątrz 2 (O2)/ Zewnątrz 4 (O4) są na tym samym artykule. Każdy z nich wyznacza punkty rogowe przekroju profilu.

Profil słupka

PLBAZReferenzpunkte004

Profil kopniaka

PLBAZReferenzpunkte005

Wzmocniony słupek

PLBAZReferenzpunkte006

Punkty referencyjne Zewnątrz 3 (O3) i Zewnątrz 4 (O4) wyznaczają rogi wzmocnienia statycznego.

Rama (do otwierania na zewnątrz)

PLBAZReferenzpunkte007

Punkty Zewnątrz 3 (O3) i Wewnątrz 3 (I3) tworzą oś na wysokości punktu Zewnątrz 1 (O1).

Skrzydło

Podobnie, jak w przypadku profili podstawy, punkty referencyjne Wewnątrz 1 (I1), Wewnątrz 2 (I2), Zewnątrz 1 (O1) i Zewnątrz 2 (O2) określają rogi profilu. Pozostałe punkty po stronie szkła formują jedną oś. Oś pozwala późniejszym obróbkom pod zamek, być zaprogramowanym uniwersalnie dla pozycji otwieranych do wewnątrz i zewnątrz.

Skrzydło okna

PLBAZReferenzpunkte008

Punkty Zewnątrz 4 (O4) i Wewnątrz 4 (I4) formują oś na wysokości punktu Zewnątrz 2 (O2).

Skrzydło drzwiowe otwierane do wewnątrz

PLBAZReferenzpunkte009

Punkty Zewnątrz 4 (O4) i Wewnątrz 4 (I4) formują oś na wysokości punktu Zewnątrz 2 (O2).

Skrzydło drzwiowe otwierane na zewnątrz

PLBAZReferenzpunkte010

Punkty Zewnątrz 4 (O4) i Wewnątrz 4 (I4) formują oś na wysokości punktu Zewnątrz 2 (O2).

Skrzydło drzwiowe otwierane na zewnątrz z funkcją antypaniczną

PLBAZReferenzpunkte011

Punkty Zewnątrz 4 (O4) i Wewnątrz 4 (I4) formują oś. Ta oś jest na tej samej wysokości, co oś profilu bez funkcji antypanicznej. W tym przypadku oznacza to, że nie są na wysokości punktu Wewnątrz 2 (I2).

Profile wkładu i ruchomego słupka

Profil wkładu dla drzwi otwieranych na zewnątrz

PLBAZReferenzpunkte012

Punkty Zewnątrz 3 (O3) i Wewnątrz 3 (I3) formują oś na wysokości punktu Zewnątrz 1 (O1).

Każdy z punktów: Zewnątrz 2 (O2), Zewnątrz 4 (O4), Wewnątrz 2 (I2) i Wewnątrz 4 (I4) jest ulokowany na wysokości 0 i na szerokości, która odpowiada pozycji profilu we wkładzie.

Profil wkładu dla drzwi podwójnych otwieranych na zewnątrz/do wewnątrz

PLBAZReferenzpunkte013

Punkty Zewnątrz 3 (O3) i Wewnątrz 3 (I3) formują oś na wysokości punktu Zewnątrz 1 (O1).

Profil ruchomego słupka

PLBAZReferenzpunkte014

Punkty Zewnątrz 3 (O3) i Wewnątrz 3 (I3) formują oś na wysokości punktu Zewnątrz 1 (O1).