Podcięcia

Edycja podcięć

Aby dokonać edycji podcięć należy przejść do „Baza danych CNC -> Obróbki CNC”

a w kolejnym oknie wybrać po prawej stronie „All Systems”

gdzie pojawi się nam lista obróbek.

Teraz możemy utworzyć zmiany dla profili. W tym momencie bardzo ważne jest, aby wybrać „End Machining” w „Group Type”.