Podcięcia

Edycja podcięć

Aby dokonać edycji podcięć należy przejść do “Baza danych CNC -> Obróbki CNC”

a w kolejnym oknie wybrać po prawej stronie “All Systems”

gdzie pojawi się nam lista obróbek.

Teraz możemy utworzyć zmiany dla profili. W tym momencie bardzo ważne jest, aby wybrać “End Machining” w “Group Type”.