Pakiet materiałów dla podpory stałej

 

PLMaterialFestlager001

Pakiety materiałów mogą być umieszczone na ustalonych wysokościach (poziomach). Obróbki dla pakietu materiałów są umieszczone na pręcie niezależnie od jakichkolwiek przedłużeń profili, łączeń słupów lub danych geometrycznych (poziomów, margines wysokości parapetu itp.). W związku z tym, obróbki pod profile słupów są zawsze we właściwej pozycji. Zorientowane kalkulacyjnie i produkcyjnie czynniki dla wymaganych produktów są dodatkowymi zaletami.

1. Tworzenie obróbek

Należy przejść do „Baza danych CNC -> Obróbki CNC”,

wybrać system, a następnie stworzyć obróbki dla profili.

PLMaterialFestlager002

2. Tworzenie grupy obróbek

Należy wejść do „Baza danych CNC -> Grupy”

i wybrać system. Następnie kliknąć „Dodaj”, aby stworzyć nową grupę.
Należy wybrać producenta profili i określić nazwę nowej grupy.

PLMaterialFestlager004

Należy określić system, w którym dana obróbka ma być przeprowadzana, w rubryce „Typ” wybrać „Dowolna grupa”, kliknąć „OK”, a w następnym oknie otworzyć nowo powstałą grupę.

PLMaterialFestlager005

W nowym oknie, użytkownik wprowadza profile. W analogicznym polach poniżej, należy wprowadzić obróbki stworzone w kroku 1. ,a następnie zapisać ustawienia.

3. Określanie pakietów materiałów

Należy wejść do „Własna baza danych -> Wprowadzanie systemów -> Pakiety materiałów”,

wybrać odpowiedni system, a następnie wcisnąć przycisk „Dodaj”, aby wprowadzić nowy pakiet materiałów. W strefie po prawej, można dodać nowe dane.

PLMaterialFestlager006

Należy nadać nazwę grupie materiałów, a w rubryce „Typ” wybrać opcję „Podpora stała”.
Następnie trzeba wprowadzić odpowiednie profile, dodatkowe części i grupy obróbek do trzech pól po środku okna. Następnie należy zapisać dane i wrócić do zakładki „Obiekt”.

4. Korzystanie z pakietu materiałów dla podpór stałych

W „Tworzeniu pozycji”, w zakładce „Element”, odpowiedni pakiet materiału można wybrać w funkcji „Podpory”.

PLMaterialFestlager007

Obróbki dla pakietu materiałów wyświetlane są w zakładce „Obróbki CNC”.

PLMaterialFestlager008

PLMaterialFestlager010