Numery profili dla maszyn CNC

Niektóre maszyny obróbkowe mają możliwość czytania numerów artykułów tylko konkretnej długości (np. 7 cyfr). W celu rozwiązania tego problemu, LogiKal oferuje narzędzie skracające lub wydłużające zbyt długie numery profili. Numery te są zmieniane tylko dla plików przeznaczonych do maszyn, numery w programie LogiKal pozostają niezmienione.

Pliki importowe dla numerów obróbek profili

Importfile Profile Numbers for Machines (Alcoa)
Importfile Profile Numbers for Machines (Aluplast)
Importfile Profile Numbers for Machines (Foppe)
Importfile Profile Numbers for Machines (Forster)
Importfile Profile Numbers for Machines (Jansen)
Importfile Profile Numbers for Machines (Kawneer USA)

Importfile Profile Numbers for Machines (Reynaers)
Importfile Profile Numbers for Machines (MTT)
Importfile Profile Numbers for Machines (SAS)
Importfile Profil Numbers for Machines Template

Wprowadzanie wzorów zastępczych

Należy przejść do „Baza Danych CNC -> Administracja CNC”

i kliknij PPM na wybraną maszynę CNC.

Z menu kontekstowego, które się pojawi, należy wybrać opcję „Numery profili”.

Wszystkie aktualne, wprowadzone reguły zamiany wymienione są na liście w nowym oknie. W celu wprowadzenia nowej reguły należy kliknąć przycisk „Dodaj” z prawej strony okna.

W pierwszej kolejności należy wybrać producenta, w kolumnie „Producent”,

którego numery katalogowe mają być zastąpione. Następnie należy wprowadzić klucz wyszukiwania oryginalnego numeru w kolumnie „Oryginał” i wzór zamiany w kolumnie „Zastąpiony”. Na ostatniej stronie tego dokumentu przedstawione zostały niektóre przykłady.

Ważne!
Na początku każdego takiego wzoru zawsze należy wpisywać wykrzyknik! Po wprowadzeniu wszystkich wzorów zamiany, należy wcisnąć przycisk „Dalej>>”. Na następnych stronach, które się pokażą, wymienione zostały wszystkie numery artykułów i zastosowane wzory.

Liczy się właściwa kolejność

Proszę mieć na uwadze, że wzory zamiany muszą być wykonywane we właściwej kolejności. Należy wybrać wpis do listy i przesuwać jego kolejność wybierając „W górę” lub „W dół”. Jeśli dana sekwencja jest nieprawidłowa, niektóre wzory mogą się nie dokonać. W takim przypadku wpisy będą oznaczone kolorem czerwonym.

Przykłady

Przykład 1 – Usuwanie znaków:
Oryginalny numer profilu:    MTT 040_040
Klucz wyszukiwania:        !(\d+)_(\d+)
Sposób zamiany:    !$1$2
Nowy numer profilu:    MTT 040040

Wynik: Podkreślnik został usunięty.

Przykład 2 – Zamiana i usuwanie znaków:
Oryginalny numer profilu:    MTT 100_200F
Klucz wyszukiwania:        !1(\d+)_(\d+)F
Sposób zamiany:    !8$1$2
Nowy numer profilu:    MTT 800200

Wynik: „1” i „F” zostały zastąpione przez „8”, a podkreślnik został usunięty.

Przykład 3 – Zamiana i usuwanie znaków:
Oryginalny numer profilu:    MTT PTS0705_30
Klucz wyszukiwania:        !PTS(\d+)_(\d+)
Sposób zamiany:    !99$1
Nowy numer profilu:    MTT 990705

Wynik: „PTS” i „30” zostały zamienione na „99”, a podkreślnik został usunięty.