Automatyczne mocowanie dla podwojeń profili

1. Tworzenie obróbki CNC

Należy przejść do „Baza danych CNC -> Obróbki CNC”

i wybrać system lub przycisk “All Systems”.

Pojawi się lista dostępnych obróbek.

Należy dodać nową obróbkę do listy przez przycisk “Add”.

W rubryce „Group Type” należy wybrać opcję „T-Connector”.

2. Tworzenie grupy obróbek

Należy wejść do „Baza danych CNC -> Grupy”

i wybrać system. Następnie kliknąć „Add”,

aby stworzyć nową grupę.
Należy wybrać producenta profili i określić nazwę nowej grupy.

Należy określić system, w którym dana obróbka ma być przeprowadzana, w rubryce „Type” wybrać „T-Connector”, kliknąć „OK”,

a w następnym oknie otworzyć nowo powstałą grupę.

W górnych polach, należy wprowadzić profile, które mają być podwojone, jako profile elementu podstawowego. Jako profile dodatkowe wprowadza się profile używane do konstrukcji ościeżnicy.
W odpowiednich polach poniżej należy wprowadzić obróbki stworzone w 1. Kroku.

3. Wprowadzanie grupy

Należy wybrać „Baza Danych CNC -> Zastąpienia”

i wybrać system.

Należy wybrać profile, które chce się wykorzystywać, jako podwojenia i wprowadzić grupę w rubryce „Fixing”.

4. Wykorzystanie

W Tworzeniu pozycji, należy stworzyć pozycję z profilami, dla których stworzono obróbki. Obróbki pojawią się w zakładce „Obróbki CNC”.