Administracja CNC

Każda z posiadanych maszyn CNC i pił musi zostać zainstalowana w programie LogiKal.

Na stronie głównej w górnym menu, wybierz zakładkę “Baza danych CNC”, następnie kliknij opcję „Administracja CNC”.

PLCNC001

PLCNC002

Kliknięcie ikony “Nowy wpis” pozwoli na wprowadzenie nowej piły lub maszyny CNC.

Wskazówka: Jeśli używasz maszynę zarówno do systemów stalowych, jak i aluminiowych, należy wprowadzić to urządzenie jako dwie osobne maszyny, co pozwoli uniknąć późniejszej aktywacji i deaktywacji narzędzi.

PLCNC003

Wprowadź opis i typ maszyny.

W zależności od rodzaju maszyny, w zakładkach jest możliwość wyboru różnych wartości.

W zakładce “Ogólne” można określić katalogi, dotyczące oprogramowania maszyny.

PLCNC004

Zakładka “Obróbki” umożliwia określenie obróbek, które mają zostać wykonane.

PLCNC005

W zakładce “Informacje techniczne” istnieje możliwość określenia automatycznej korekty obróbki.

PLCNC006

Biorąc pod uwagę techniczne uwarunkowania i ograniczenia danej maszyny, nie każda opcja może zostać wybrana.

Zakładka “Obróbki standardowe”, pozwala określić wymiary najczęściej stosowanych obróbek.

Dzięki tej opcji, można łatwo uzupełnić standardowe obróbki, stosowane w firmie.

PLCNC007

Należyprzesłać pliki DXF i parametry profili do maszyny.

W tym celu na stronie głównej w górnym menu, wybierz zakładkę “Baza danych CNC”, następnie opcję „Administracja CNC”.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na maszynę, wybierz zakładkę “Eksportuj” oraz opcję „Rysunki profili”

PLCNC008

Skonfiguruj swoje ustawienia, następnie kliknij przycisk “Eksportuj”.

PLCNC009