Cennik modularny

Wstęp

Aby skorzystać z cennika modularnego należy w górnym menu kliknąć zakładkę „Programy“, a następnie wybrać funkcję „Cennik modularny“.

Pojawi się okno z następującymi funkcjami:

Możemy wprowadzić nowy cennik, zmienić już istniejący lub wyświetlić dotychczas skalkulowane cenniki.

Tworzenie cennika modularnego

Aby stworzyć nowy cennik należy kliknąć „Wprowadź nowy cennik modularny“.

Pojawi się nowe okno. Wprowadzamy nazwę cennika oraz wybieramy system, w jakim będziemy go opracowywać.

Następnie tworzymy pozycję. Przebieg jest identyczny jak podczas normalnego wprowadzania konstrukcji.

Po wprowadzeniu konstrukcji określamy wymiary do kalkulacji cennika. Wprowadzamy zakres wymiarowy dla szerokości i dla wysokości oraz wpisujemy przyrost (krok) wymiaru.

Klikamy „OK“ aby zakończyć tworzenie cennika.

Kalkulacja i wyświetlanie cennika

Zanim cennik modularny może być pokazany należy go skalkulować.

W górnym menu w programie klikamy zakładkę „Programy“, a następnie wybieramy funkcję „Cennik modularny“.

W kolejnym kroku wybieramy opcje „Zmień aktualny cennik modularny“ i wybieramy pozycję z cennika.

Pojawi się okno z opcjami cennika modularnego.

Znajdziemy tu wszystkie informacje oraz widok pozycji z wybranego cennika modularnego.

Żeby skalkulować cennik należy kliknąć opcję „Kalkuluj cennik modularny“ w polu „Czynność“.

Po ustaleniu danych kalkulacji, możemy wybrać czy stosować profile z półszal (izomowanie profili).

Możemy wybrać pomiędzy opcjami „Nigdy“, „Zawsze“ i „Dwukolorowo“.

Jeżeli chcemy żeby program użył artykuły pojedyncze, zaznaczamy tą opcję.

W następnym oknie decydujemy jakie pola i w jaki sposób mają zostać przedstawione.

Klikamy „OK“. Cennik modularny zostanie skalkulowany oraz wyświetlony w nowym oknie.

Edycja cennika

Aby dokonać edycji cennika należy w górnym menu programu kliknąć zakładkę „Programy“, a następnie wybrać funkcję „Cennik modularny“.

Wybieramy opcje „Zmień aktualny cennik modularny“ i wskazujemy cennik, w którym chcemy wprowadzić zmiany.

Klikając na pole „Edytuj pozycję“ pojawi się menu wyboru.

Wybieramy, czy chcemy zmienić wymiary obliczeń, edytować konstrukcję lub szklenie, czy może wprowadzić nową konstrukcję.

Wyświetlanie cennika

Aby wyświetlić cennik należy w górnym menu w programie kliknąć zakładkę „Programy“, a następnie wybrać funkcję „Cennik modularny“.

Wybieramy opcje „Pokaż przeliczony cennik modularny“

i wskazujemy cennik, który chcemy wyświetlić.

Decydujemy jakie pola i w jaki sposób mają zostać przedstawione.

Skalkulowany cennik zostanie wyświetlony.

Uwaga!

Należy pamiętać, że kalkulacja cennika modularnego opiera się na stałym odpadzie a w tradycyjnej kalkulacji odpad ustawiamy ręcznie.

Zatem praktycznie zawsze cena kalkulacji dla cennika modularnego a dla tradycyjnej kalkulacji będzie inna.