Wymiary

Edycja wymiarów

Edycja wymiarów

Już wprowadzone wymiary mogą zostać zmienione za pomocą tej funkcji. Dotyczy to czcionki, rozmiaru, stylu i pozycji wymiaru.

 

Zmiana skali wymiarowania

Funkcja pozwala na zmianę skali wymiaru. Dieser Maßstab gilt ausschließlich für die Maßberechnung. Skala ta