Tabliczki rysunkowe

Tworzenie tabliczek rysunkowych

W LogiKal możemy tworzyć własne tabliczki rysunkowe w CAD lub zmieniać istniejące szablony.

Dostosowywanie szablonów

Program zawiera już szablony, które możemy edytować.

Aby to zrobić należy uruchomić moduł “CAD”.

Następnie klikamy “Plik -> Wczytaj rysunek”.

Szablony tabliczek rysunkowych znajdują się w katalogu “TABLICZKI TYTUŁOWE”.

Możemy pobrać tutaj tabliczki rysunkowe.

Wybieramy, jeden z wzorców tabliczek.

Pojawi się rysunek z przykładowym krojem czcionki.

Tutaj możemy dodawać, edytować lub usuwać nazwy zmiennych.

Używamy narzędzia tekstowego do ich edycji.

Aby to zrobić klikamy prawym przyciskiem myszy na wybranym tekście aby otworzyć okno i klikamy “Edytuj”

Pojawi się nam okno gdzie wpisujemy zmienne programu ze znakami “&&”.

Zostaną one później automatycznie zastąpione przez tekst w raporcie.

Przegląd zmiennych programu

Dla rysunków CAD dostępne są następujące zmienne:

&&MSTB Skala rysunku
&&DATUM Data druku
&&CADNAME Nazwa rysunku
&&CADNAMEK Nazwa rysunku bez ścieżki

Poniższe zmienne są dostępne dla rysunków z obiektu:

&&POSNR Numer pozycji
&&SERIE Seria profili producenta
&&ANSICHT Widok wewnętrzny / zewnętrzny
&&ANZAHL Ilość
&&MSTBANSICHT Skala rysunku w widoku pozycji
&&MSTBSCHNITTE Skala rysunków przekroju
&&POSFARBE Kolor pozycji
&&OBJNAME Nazwa obiektu
&&ANGEBOTSNR Numer oferty
&&AUFTRAGSNR Numer zamówienia
&&FREIERTEXT1…6 Dowolny tekst
&&BEARBEITER Osoba odpowiedzialna (handlowiec)
&&TECHBEARBEITER Osoba odpowiedzialna (techniczna)
&&TELEFON Numer telefonu 1
&&TELEFON2 Numer telefonu 2
&&TELEFAX Numer faxu
&&PLZORT Kod pocztowy i miasto
&&STRASSE Ulica
&&NAME1 Numer budynku
&&NAME2 Numer mieszkania

Dołączenie własnych zmiennych

Możemy także użyć zmiennych, których nie ma na tej liście.

Ważne jest, aby zawsze przypisywać do nich znaki “&&”.

Po wybraniu naszej tabliczki rysunkowej w edytorze raportu program automatycznie zapyta o tekst, który ma zostać użyty dla danej zmiennej.

Ważne!

Proszę pamiętać, że tabelki rysunkowe są zawsze tworzone w skali 1: 1 i muszą być zapisane w katalogu “TABLICZKI TYTUŁOWE”.

Zastosowanie tabelek rysunkowych

W wybranym raporcie CAD możemy wybrać konkretną tabelkę rysunkową.

Po jej wyborze będzie widoczna w dolnej części raportu.

Jeśli posiadamy własne nazwy zmiennych, automatycznie otworzy się nowe okno, w którym możesz wpisać tekst.

Możemy dotrzeć do tego okna w dowolnym momencie za pomocą przycisku “Opisz”.