Administracja rysunkami

Wczytywanie rysunków/profili

Są trzy możliwości wczytania rysunku.

1. Pasek menu
W menu Plik kliknij na opcję “Wczytaj rysunek”.

2. Pasek narzędzi
Na pasku narzędzi kliknij na ikonę wczytywania rysunku.

3. Skrót klawiczowy

Użyj kombinacji klawiszy ALT + P, a następnie klawisza W, aby otworzyć okno wczytywania rysunku.

Możesz również użyć kombinacji klawiszy CTRL + O.

Istnieje więcej niż jeden sposób wczytania rysunku.

1. Pasek menu
Kliknij na Plik na pasku menu i wybierz opcję “Wklej rysunek”.

2. Pasek narzędzi
Na pasku narzędzi kliknij na ikonę wklejenia rysunku.

3. Skrót klawiszowy
Wciśnij kombinację klawiszy ALT i P, aby wywołać menu Plik, a następnie sam klawisz K, by wybrać opcję wklejenie rysunku.

CAD daje trzy możliwości wklejenia rysunku.

1. Pasek menu
Kliknij na Plik na pasku menu i wybierz opcję “Wstaw profil”.

2. Pasek narzędzi
Na pasku narzędzi kliknij na ikonę wstawienia profila.

3. Skrót klawiszowy
Wciśnij kombinację klawiszy ALT i P, aby wywołać menu Plik, a następnie sam klawisz S, by wybrać opcję wstawienia profila.

 

Zapisywanie

Istnieje wiele sposobów zapisywania rysunkow w bazie CAD.

1. Pasek menu

Kliknij na Plik na pasku menu i wybierz opcję “Zapisz rysunek”.

2. Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi kliknij na ikonę zapisu rysunku.

3. Skrót klawiszowy

Wciśnij kombinację klawiszy ALT i P, aby wywołać menu Plik, a następnie sam klawisz A, by wybrać opcję zapisywania rysunku.

Możesz również użyć kombinacji CTRL + S, aby przejść od razu do okienka zapisywania rysunku.

Za pomocą opcji “Zapisz jako” aktualny rysunek zostaje zapisany pod inną, zadaną nazwą, lub w innym folderze.

Opcję “Zapisz jako” można znaleźć w menu Plik.

Można także z niej skorzystać przy użyciu kombinacji klawiszy ALT + P, a następnie klawisza I.

Również w menu Plik znaleźć można opcję “Zapisz wybrane obiekty”, która umożliwia zapisanie aktualnie zaznaczonych elementów bieżącego rysunku.

W menu Plik znaleźć można także opcję “Zapisz jako wzór”, która umożliwia zapisanie obiektu jako wzoru.

 

Kopie zapasowe

CAD automatycznie tworzy kopie zapasowe rysunków, żeby nie utracić danych w przypadku awarii systemu komputerowego.

Ostatnią kopię można wczytać za pomocą opcji “Plik -> Ostatnia kopia zapasowa”.

Zdefiniuj przedział kopii zapasowych w “Ustawienia -> Predefinicje użytkownika”.

Czas między tworzeniem kopii bezpieczeństwa można ustalić klikając w “Ustawienia -> Predefinicje użytkownika -> Pliki” i zmieniając wartość obok opcji “Czas do auto. kopii bezpieczeństwa”.

Wartość tam podawana wyrażana jest w minutach.

 

Drukowanie

CAD pozwala na przechodzenie do okna drukowania i plotera.