Biblioteka pozycji

Za pomocą biblioteki pozycji możemy stworzyć wzory / szablony konstrukcji.

Niektórzy systemodawcy dostarczają swoje szablony konstrukcji, są one wtedy umieszczone w zakładce „Pozycje systemowe“.

Interfejs biblioteki pozycji

Aby wejść do biblioteki pozycji należy w centrum projekty wybrać zakładkę “Programy”:

Biblioteka pozycji jest podzielona na dwa obszary:

PL-Biblio001

W lewym oknie widać strukturę folderów.

Rozmieszczenie pozycji w odpowiednich folderach jest bardzo ważne, kiedy tworzymy wiele szablonów.

Gdy klikniemy w tym polu prawym przyciskiem myszy pojawi się menu wyboru z następującymi funkcjami:

PL-Biblio002

Możemy założyć nowy folder, usunąć istniejący lub zmienić nazwę.

W prawym oknie wyświetlają się pozycje, które zostały zapisane w konkretnym folderze.

Klikając w tym polu prawym przyciskiem myszy pojawi się menu wyboru z następującymi funkcjami:

PL-Biblio003

Możemy założyć nową pozycję, możemy także ją skopiować, zmienić nazwę lub usunąć.

Mamy także możliwość importu już narysowanej pozycji z dowolnego obiektu.

Tworzenie nowej pozycji

Aby stworzyć nową pozycję należy kliknąć pole „Dodaj“.

PL-Biblio004

Wybieramy typ konstrukcji i wprowadzamy jej nazwę.

W kolejnych krokach tworzymy nową konstrukcję. Przebieg jest identyczny jak podczas normalnego wprowadzania konstrukcji.

Uwaga!
W bibliotece pozycji maksymalny wymiar konstrukcji jest ograniczony do siatki 4×4.

Używanie pozycji z biblioteki

Będąc w obiekcie klikamy w pasku narzędzi funkcję „Importuj z“, a następnie wybieramy opcję „Biblioteka pozycji“.

Wybieramy szablon i klikamy „OK“.

W następnym oknie możemy zmodyfikować pozycję: zmienić jej wymiar całkowity lub wymiar cząstkowy, ustalić nowe kolory lub zmienić szklenie.

Następnie klikamy „OK“.

Pozycja znajduje się już w naszym obiekcie.