Wersja 11.0

Zarządzanie obiektami

Funkcja „Przeciągnij i upuść”

Funkcja „przeciągnij i upuść” pozwala w łatwy sposób kopiować lub przenosić obiekty.

Jak to działa

Kliknij i przytrzymaj lewym klawiszem myszy obiekt, który chcesz przenieść. Trzymając wciśnięty klawisz myszy, najedź na docelowy folder obiektów i następnie puść klawisz.

Obiekt

Linki do dokumentów

Zarządzanie dokumentami jest teraz prostsze i szybsze w użytkowaniu. Możliwe jest linkowanie dokumentów znajdujących się na komputerze bezpośrednio do okna obiektu.

Jak to działa

Kliknij prawym klawiszem myszy na „Dokumenty”, wybierz opcję „Utwórz link”.

Następnie wybierz plik, który chcesz dołączyć do wybranego obiektu.

Tworzenie pozycji

Ustawienia stawki VAT

LogiKal 11 umożliwia wprowadzenie różnych stawek VAT dla różnych pozycji.

Jak to działa

Podczas tworzenia nowej pozycji należy wybrać pomiędzy różnymi stawkami VAT. Wymaga to wcześniejszego zdefiniowania stawek we „Własnej bazie danych” -> „Dane kalkulacji” -> „Opcje podatkowe”.

Definiowanie ustawień dla deklaracji CE oraz wartości U

Ustawodawca dopuszcza różne metody obliczeń dla deklaracji CE oraz wartości U dla małych elementów fasad.

W LogiKal 11 możesz wybrać metodę obliczeń dla fasady – wg. wytycznych dla fasad bądź dla elementów okien.

Jak to działa

Podczas tworzenia nowej pozycji, dostępna jest nowa funkcja pozwalająca na wybór normy, według której deklaracja CE oraz wartości U danej pozycji będą obliczane.

Nowy sposób wyboru okucia

Okucia są teraz dobierane w podobny sposób do wyboru opcji we „Właściwościach Pozycji”. Program prosi o wybór okuć w logicznej kolejności – jedno po drugim. Zapewnia to wybór wszystkich okuć i brak możliwości pominięcia wyboru. Nowy sposób wyboru okuć zapewnia również przejrzystość oraz jest bardziej przyjazny dla użytkownika.

Jak to działa

Warstwa wyboru okucia

Warstwa wyboru okucia została całkowicie przebudowana. Wszystkie użyte okucia są wyszczególnione i podzielone na logiczne kategorie.

Zapisywanie i wczytywanie doboru okucia

Dwie nowe ikony, które znajdują się nad listą okuć, umożliwiają zapisanie doborów i ich ponowne wykorzystanie w kolejnych pozycjach znajdujących się w tym samym obiekcie.

Opcja ta zastępuje obiektowe paczki okuć, które funkcjonowały w poprzednich wersjach programu LogiKal.

Naciśnij ikonę dyskietki, aby otworzyć okno zapisu. W kolejnym oknie wybierz nazwę, pod którą zostanie zapisany wybrany dobór okuć.

Naciśnij ikonę folderu w przypadku, gdy chcesz wczytać wcześniej zapisany dobór okuć.

Wygląd listy artykułów okuciowych

W prawym górnym rogu listy wyboru znajdują się dwie ikony:

Ikony umożliwiają zmianę sposobu prezentacji okuć z listy na ikony.

Przykładowy widok listy:

Przykładowy widok ikon:

Modyfikowanie elementów z paczek okuciowych

Jeśli przy artykule okuciowym widoczna jest ikona „paczka”, to znaczy, że artykuł ten należy do stworzonej przez użytkownika paczki okuciowej.

Gdy kolor ikony jest czarny to świadczy o tym, że artykułu nie można zmienić po wyborze paczki okuć. Jedynie elementy okucia z ikoną w kolorze niebieskim można wymienić na inne.

Wybieranie okucia

Podczas wybierania okucia program kolejno zapyta o każdy z elementów w odpowiedniej kolejności.

Asystent programu przeprowadzi użytkownika przez cały proces wyboru okucia.

Nowa wersja programu posiada dodatkową opcję filtrowania.

Jest ona umieszczona w górnej części okna wyboru okucia.

To sprawia, że wybór artykułów jest teraz prostszy i pozwala uniknąć więcej błędów użytkownika.

Można również zapisać ustawienia filtru wyszukiwania tak, żeby przy kolejnym wyszukiwaniu szybciej znaleźć interesujące nas okucie.

Pozycjonowanie komponentów okucia

Elementy wybierane są tak samo jak wcześniej – z głównej listy, która zawiera podgląd artykułu.

W wersji 11 programu, nowością jest uproszczone rozmieszczanie artykułów na danym elemencie (tutaj przykład z zawiasami drzwiowymi).

Domyślnie pozycja zawiasów jest ustawiana jako automatyczna.

Jeśli jednak wolimy ręcznie ustawić pozycję zawiasów, to teraz jest to jeszcze łatwiejsze niż wcześniej.

Wybieramy opcję „Manualnie” oraz wpisujemy interesujące nas wartości w pola tekstowe „Nadpisanie wymiarów”.
Zmiany wprowadzone tutaj również pojawią się na rysunku pozycji po lewej stronie.

Poniżej pola wprowadzania wymiarów znajduje się pole tekstowe, które pozwala dodatkowo wpisać dowolną pozycję zawiasu.
Można w nim wpisać formułę, według której ustawione zostaną elementy (np. G/2; G=wysokość całkowita).

Wybieranie dodatkowego okucia

Komponenty takie jak wyjścia kabla, moduł sterujący itp., mogą być wybierane przez dwukrotne kliknięcie na „Pozostałe okucia”.

Zmiany wybranego okucia

Konfigurację dowolnych komponentów okucia można zmienić w łatwy sposób przez podwójne kliknięcie na danym elemencie.

Kalkulacja

Zarządzanie optymalizacją i opcje związane z zamówieniami

Ustawienia dla kalkulacji i doboru materiałów, które mają bezpośredni wpływ na obliczanie pozycji, mogą być ustawione w danych kalkulacji.

Jak to działa

Widoczne poniżej opcje, zostały przeniesione z ustawień wyglądu raportów do opcji kalkulacji.

CNC

Szybki dostęp do grup obróbek CNC i obróbek w nich zawartych

Poprawianie obróbek CNC danego projektu jest teraz jeszcze łatwiejsze.
LogiKal pamięta obróbki ostatniej edytowanej pozycji.

Jak to działa

Stwórz pozycję z obróbkami CNC oraz wypełnij wszystkie dane przy tworzeniu pozycji.

Z menu programu wybierz „Baza danych CNC” -> „Grupy”.

Obróbki wykorzystane do danej pozycji widoczne są na górze okna.

Żeby zmodyfikować obróbki danej pozycji, należy kliknąć dwukrotnie na wybranej grupie obróbek.
Można także bezpośrednio edytować obróbki w „Grupach” i szybko powrócić do ekranu „Grupy”.
Kliknij na obróbkę prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Obróbki CNC” z menu kontekstowego.

Odpady końców, odpady cięcia piłą i użyteczne reszty profili

Wygląd menu „Profile / akcesoria systemowe” został kompletnie odmieniony.

Do każdego profilu można ustawić indywidualną wartość „Użyteczne reszty profili” przechodząc do menu „Własna Baza Danych” > „Profile / akcesoria systemowe“.

Odliczenie na cięcie piły jest teraz określane w ustawieniach piły wyłącznie w odniesieniu do maszyny.
Jest to umiejscowione w menu „Baza danych CNC” > „Administracja CNC”, a następnie po wyborze piły w zakładce „Ustawienia”.

Jeśli potrzebne jest określenie długości odpadów końców ze względu na parametry techniczne piły, to mogą one również zostać wprowadzone w tej zakładce.

Wartości „Odpad końców – Początek” oraz „Koniec” w ustawieniach piły są porównywane z odpadami końców zapisanymi w ustawieniach profili lub malarni i wówczas wykorzystany jest najdłuższy element.

Wartości całkowitego odpadu końców są teraz zapisane dla każdego profilu w „Systemowej bazie danych” w podmenu „Dane handlowe”. Oznacza to, że klienci już nie muszą aktualizować tych danych w celu uzyskania poprawnej optymalizacji.

Jeśli posiadamy profile lakierowane proszkowo lub anodowane przez niezależną malarnię, wówczas odpowiednie odpady możemy wprowadzić w menu „Własna baza danych” > „Kolory”.

CAD

Integracja tworzenia elementu, CAD oraz kalkulacji

W programie LogiKal 11 aplikacja CAD i kalkulacje są jeszcze bardziej połączone.

Można na przykład dołączyć swoje elementy do rysunku CAD już w fazie projektowania.
Żeby to zrobić należy dodać swoje rysunki elementów do rysunku.

Zmiany wprowadzone podczas tworzenia pozycji w LogiKal natychmiastowo zostaną zaktualizowane na rysunku CAD.

Można również edytować elementy bezpośrednio z CAD.

Wówczas aktualizowane są one na wszystkich stanowiskach pracy.

Przyspiesza to znacznie współpracę w firmie oraz zapobiega błędom.
Cały personel ma dostęp do tej samej wersji projektowanego elementu.
Zasada ta działa również wtedy, gdy nowy system CAD jest zintegrowany z naszym.

Również tutaj, modyfikacje są natychmiastowo przesyłane pomiędzy CAD a LogiKal i odwrotnie.

Dodatkowo, system ERP korzysta z tych samych połączeń do przechowania materiału, planu magazynowego, kalkulacji, itp. tak, aby ze wszystkim być na bieżąco – niezależnie gdzie i w którym podłączonym programie zostaną zrobione zmiany.

Jak to działa

W menu aplikacji CAD znaleźć można zakładkę „Pozycja“.

To menu pozwala na zbudowanie kompletnie nowego obiektu i pozycji bezpośrednio z CAD.

Pozycje mogą być dodawane i następnie edytowane w obszarze rysowania.

Aby wstawić pozycję do CAD, należy wybrać menu „Pozycja“ -> „Wprowadź nową pozycję“, a następnie wybrać obiekt i pozycję z niego.

Następnie w miejscu, w którym chcemy wstawić wybraną pozycję, należy kliknąć lewym klawiszem myszy.

Aby wygenerować przekrój tej pozycji, należy wybrać menu “Pozycja” -> “Ustaw linię cięcia”, a następnie przeciągnąć linię według której ma być wykonany przekrój.

Widok przekroju pozycji można zmienić poprzez kliknięcie w środku pozycji prawym klawiszem, a następnie wybraniu opcji „Pozycja (numer_pozycji)“ > „Zmień na widok od …“.

Zmiana rozmiaru przekroju jest możliwa z menu „Ustawienia“ > „Predefinicje użytkownika“ i po przejściu do zakładki „Pozycje“. To pozwala na zmianę rozmiaru skali przekroju w stosunku do skali widoku pozycji.

Personalizowanie list narzędzi

Zmniejsz długość pokonanego dystansu myszą oraz przyspiesz swoją pracę w CAD poprzez zastosowanie nowej listy narzędzi.

Jak to działa

W aplikacji CAD należy wybrać menu „Ustawienia“ > „Predefinicje użytkownika“ i przejść do zakładki „Lista narzędzi“.

Po lewej stronie widoczne są domyślne listy narzędzi, które są odpowiednio pogrupowane. Można je dowolnie dostosowywać do własnych potrzeb.

Aby dodać nową listę narzędzi należy kliknąć na ikonę ze znaczkiem zielonego plusa znajdującą się w górnej części okna, a następnie należy wprowadzić nazwę nowej listy.

Następnie z prawego okna należy zaznaczyć interesujące nas funkcje, które będą podpięte pod stworzoną przez nas listę narzędzi.

Gdy już wybierzemy i edytujemy interesujące nas funkcje klikamy przycisk „Zapisz“.

Stworzona w ten sposób lista narzędzi pojawi się w CAD i można ją ustawić w odpowiednim miejscu.

Ostatnio wykorzystana funkcja z poziomu menu kontekstowego

W celu ułatwienia obsługi w CAD i jeszcze szybszego projektowania, teraz dostęp do ostatnio wybranej funkcji uzyskujemy jednym kliknięciem myszy.

Jak to działa

W aplikacji CAD do ostatnio użytej funkcji dostęp można uzyskać naciskając prawy klawisz myszy.
Wówczas ostatnia funkcja pojawi się zawsze na samej górze menu kontekstowego.

Wydruk przekroju konstrukcji

Zmiana skali narysowanego elementu przez rolkę myszy.

Wykorzystanie funkcji skalowania na ekranie wydruku przekrojów stało się jeszcze bardziej przyjazne.

Teraz możliwe jest skalowanie dowolnego elementu na podglądzie wydruku poprzez obrót rolki myszy.

Jak to działa

Należy wybrać element rysunku lub blok tekstowy.
Na klawiaturze nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, a następnie rolką myszy obracać, aż do uzyskania interesującej nas skali obiektu.

Obrót rolki w górę powiększy wybrany obiekt na wydruku.

Obrót rolki w dół pomniejszy wybrany obiekt na wydruku.

Na pasku menu po prawej stronie można sprawdzić i ewentualnie zmienić aktualną skalę wybranego obiektu w miejscu „Skala wybranych elementów“.

Rezerwacja obszaru wydruku

Na wydruku przekrojów można indywidualnie zdefiniować obszar pod elementy rysunku.

Jest to szczególnie przydatne w momencie, gdy korzysta się z papieru z nadrukowanymi wcześniej już informacjami, np. papier firmowy z logo firmy.

Jak to działa

Na ekranie wydruku klikamy „Viewport“ z menu po prawej stronie.

Rezerwacja obszaru jest możliwa poprzez swobodne przesuwanie przerywanych linii.

Opcjonalnie można wpisać ręcznie wymiary zarezerwowanego obszaru w prawym górnym rogu.

Interfejsy

Nowa wtyczka AutoCAD

Nowa wtyczka AutoCAD uruchamia pewne funkcje LogiKala w programie AutoCAD.

Jak to działa

Wymagania do korzystanie z nowej wtyczki AutoCAD:

–         AutoCAD 2015 lub nowszy.
–         LogiKal CAD Suite 2D licencja

Instalacja wtyczki AutoCAD

Na początku należy zainstalować wtyczkę AutoCAD.
Aby to zrobić należy w programie LogiKal wybrać menu „Ustawienia“ > „Dalsze ustawienia“.
Należy wybrać zakładkę „Interfejsy“, a następnie przy opcji „AutoCAD Plugin“ nacisnąć przycisk „Instaluj“.

Ustawianie wtyczki AutoCAD

Należy uruchomić program AutoCAD.
Nowa lista narzędzi programu LogiKal jest zamieszczona w dolnej części.

Należy nacisnąć przycisk „Plugin configuration“ i podać ścieżkę dostępu do programu LogiKal.

Nowością w tej wtyczce są ustawienia użytkownika oraz większość funkcji w obszarze „Pozycja“.
Te elementy są bezpośrednio połączone z LogiKal. Zmiany dokonane w AutoCAD są automatycznie nanoszone w obiekcie LogiKal.

Ważne informacje techniczne

Windows XP nie jest już wspierany!

LogiKal 11 nie będzie już działać w systemie Windows XP.

Dlaczego tak jest?

Regularnie wypuszczane są nowe wersje programu LogiKal wraz z dodatkowymi funkcjami, usprawnieniami oraz zwiększonymi zabezpieczeniami. Nowe wersje naszego programu nie są już kompatybilne ze starszymi systemami operacyjnymi.

Firma Microsoft przestała wspierać system Windows XP już w kwietniu 2014 roku. To jest powód, dlaczego i my również przestajemy wspierać LogiKal dla systemu Windows XP.

Co to oznacza dla użytkowników?

Jeśli ktoś posiada zainstalowany program LogiKal na komputerze z systemem Windows XP, to aby móc korzystać z programu LogiKal 11 i nowszych jego wersji, będzie zobligowany do zainstalowania nowszego systemu Windows.

Więcej informacji w tej sprawie z pewnością udzieli Państwu Państwa własny dział IT.