Netsoft – Dane wyjściowe MDB

Tworzenie nowego raportu

W mace „Obiekt”, z zakładki „Ustawienia” -> „Raporty”.

PLNetsoft001

W nowym oknie należy wybrać opcję „Nowy”, aby stworzyć nowy raport. Należy wprowadzić nazwę Netsoft, a w polu „Rodzaj raportu” wybrać opcję „ERP-Export”.

PLNetsoft002

Ustawienia bazy danych

Należy wejść do zakładki „SQL” nowo utworzonego raportu.

Następnie określić jego typ, jako „Oferty/Rachunki”.

Należy aktywować poniższe Flagi:

Kalkulacja
Cena
Optymizacja
Ceny ofertowe
Adres dostawy/zamówienia
Dane CE

PLNetsoft003

Ustawienia ERP

Użytkownik powinien przejść do zakładki „ERP”.

W rubryce „DLL” należy określić katalog DLL, a w rubryce „Folder wyjściowy” określić katalog, do którego trafią dane wyjściowe.

W polu „Index” należy wybrać „MS Access Database (*.MDB)”.

W polu „Nazwa pliku” należy wpisać nazwę „Netsoft.mdb“.

PLNetsoft004

Ustawienia Szkicu pozycji

Należy wybrać zakładkę „Szkic pozycji 1”.

PLNetsoft005

Aby aktywować wpis należy zaznaczyć opcję „Aktywny”.

Dodatkowo należy zaznaczyć opcję „Pokaż profile w aktualnym kolorze”.

Ustawienia szyby modelowej

Należy przejść do zakładki „Szyba modelowa 1” i aktywować ją opcją „Aktywuj”.

PLNetsoft006

Użytkownik może zapisać raport przyciskiem „Zapisz”.

Korzystanie z raportu

W masce „Obiekt” można uzyskać dostęp do raportu „Netsoft”, który powinien znajdować się na liście wydruków „Oferty/Rachunki”.

PLNetsoft007

Po kliknięciu na Netsoft otworzy się nowe okno programowe.

PLNetsoft008

Należy wybrać przycisk „Execute”.

Pojawi się okno przejmowania cen.

Po kliknięciu na „OK” w oknie, użytkownik otrzyma wiadomość o poprawnym wyeksportowaniu ERP.