Tworzenie grup

Aby wykorzystać podstawowe obróbki w różnych opcjach zastosowań, należy powiązać je w grupy obróbek. Można to zrobić poprzez „Baza danych CNC”, wybierając „Grupy”.

PLBAZGruppen001

Następnie należy wybrać system.

Lista, która pojawia się w tym momencie, przedstawia wszystkie grupy obróbek stworzone dla konkretnego systemu. Aby zmienić istniejącą grupę, należy ją wybrać i potwierdzić przyciskiem „OK” u dołu ekranu.

PLBAZGruppen002

Nową grupę wprowadza się korzystając z przycisku „Dodaj”.

PLBAZGruppen003

Po wprowadzeniu nazwy i podnazwy nowej grupy, należy określić system (lub systemy), dla którego będzie używana i określić typ nowej grupy.

W przypadku, gdy danej grupy chce się użyć więcej niż raz, koniecznie należy wprowadzić jej podnazwę. Jest to praktyczne rozwiązanie np. w przypadku, gdy ta sama blacha zaczepowa jest poddawana różnym obróbkom, w zależności od tego, czy jest stosowana na wykończonej ościeżnicy, czy na normalnej z użyciem adaptora. Podnazwa używana jest do rozróżniania pomiędzy różnymi grupami o tej samej nazwie, w trakcie wprowadzania w nich zmian. Przy późniejszym wyborze w makrach okuć, danych technicznych profili, czy wprowadzaniu pozycji, nie trzeba już wiedzieć, jaką podnazwę nosi dana grupa. Wystarczy wybrać nazwę grupy, a program sam będzie sprawdzał wszystkie o tej samej nazwie, aż znajdzie tą, która jest podporządkowana odpowiedniemu profilowi. Jeśli znajdzie, dana grupa będzie użyta.

PLBAZGruppen004

Do listy profili, należy wprowadzić profil, na którym dane obróbki będą przeprowadzane, a następnie obróbki podstawowe, z których dana grupa będzie się składać. W rubryce „DX” wprowadza się margines, dla każdej obróbki. Rubryka „Warunek” ma różne znaczenia, zależności od rodzaju obróbki, którą wybrano.

Proszę zwrócić uwagę, na to, że makro używane jest tylko wtedy, kiedy przyporządkowanie profilu pokrywa się z warunkami w profilu. Istnieje tylko jeden wyjątek: Jeśli żaden profil nie został dodany do jednej z list („Przyporządkowanie ram” lub „Przyporządkowanie skrzydła”), to nie ma znaczenia, który profil jest tam wybrany. Wtedy, do tej listy, nie można dodawać już żadnych obróbek.