Standard obiektu CNC

Aby użyć lub wykluczyć konkretną maszynę z projektu, należy użyć funkcji “Standard obiektu CNC”. Funkcja jest dostępna w górnym menu, w poleceniu “Obiekt -> Maszyny -> Standard obiektu CNC”.

Pojawi się okno dialogowe, w którym można dokonać wyboru i wykluczenia maszyn.

Górna część okna wyposażona jest w możliwość wyboru maszyn, które mają zostać wykorzystane w konkretnym projekcie.

W części poniżej znajduje się miejsce do wprowadzenia maszyn, które mają zostać wykluczone.

Uwaga!

Jeżeli nie zostaną wprowadzone żadne dane, program wprowadzi ustawienia automatyczne.