Przyporządkowanie profili

Używając polecenia “Obiekt -> “Maszyny -> Przyporządkowanie profili”,

można przypisać konkretny profil do wybranej maszyny.

Aby edytować przyporządkowanie, należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na profil z listy. Zmiany są zatwierdzane przyciskiem “Zapisz”.

Uwaga!

Jeżeli nie zostaną wprowadzone żadne dane, program wprowadzi ustawienia automatyczne.