Transfer obróbek CNC do obiektowej bazy danych CNC

Systemowe obróbki, których potrzebujemy w bieżącym obiekcie można zaimportować bezpośrednio do tego obiektu. Dzięki temu znacznie upraszczamy pracę z obróbką związaną z obiektem.

Aby to zrobić klikamy w centrum obiektu “Baza danych CNC -> Obróbki CNC”

i wybieramy serię swojego elementu.

W dolnym obszarze okna programu znajduje się przycisk “Export into project CNC Database”. Po kliknięciu wybrana obróbka zostanie przeniesiona do bazy danych związanej z obiektem.

EN-2016-Projekt-BAZ-Datenbank-009

Podobnie można zastosować całe grupy obróbki z bazy standardowych grup.

Aby z nich skorzystać należy najpierw znaleźć swoją grupę, którą przykładowo chcemy zmodyfikować.