Szybki dostęp do grup CNC

Poprawianie obróbek CNC danego projektu jest teraz jeszcze łatwiejsze.
LogiKal pamięta obróbki ostatniej edytowanej pozycji.

Stwórz pozycję z obróbkami CNC oraz wypełnij wszystkie dane przy tworzeniu pozycji.

Z menu programu wybierz „Baza danych CNC” -> „Grupy”.

Obróbki wykorzystane do danej pozycji widoczne są na górze okna.

Żeby zmodyfikować obróbki danej pozycji, należy kliknąć dwukrotnie na wybranej grupie obróbek.

Można także bezpośrednio edytować obróbki w „Grupach” i szybko powrócić do ekranu „Grupy”.

Kliknij na obróbkę prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Obróbki CNC” z menu kontekstowego.