Podpory (Punkty dolne)

Na przykładzie marginesu słupa 100mm i gniazda o szerokości 8mm.

PLFusspunktVariable001

Wzór:
Delta X = (x2+x1)/2*Długość
Gniazdo = (x2-x1)+8

1.Tworzenie obróbek

Należy wejść do „Baza danych CNC” -> „Obróbki CNC”, a następnie wybrać system.
Należy stworzyć obróbkę profili. Jest bardzo ważnym, aby w opcji „Typ grupy” wybrać opcję „Obróbka końcowa”.

PLFusspunktVariable002

2.Tworzenie grupy obróbek

Należy wejść do „Baza danych CNC” -> „Grupy”, a następnie wybrać system.
Aby dodać nową grupę, należy wcisnąć przycisk „Dodaj”.

PLFusspunktVariable003
Należy wybrać producenta profili, określić nazwę nowej grupy, a następnie wcisnąć „OK”, aby rozpocząć jej edycję.
W polach Profil 1 i Profil 2 należy wybrać profile podlegające obróbkom. W analogicznych polach poniżej wybiera się obróbki stworzone w kroku 1. Po zakończeniu edycji, należy zapisać obróbkę klikając przycisk „Zapisz” i „Zamknij”.

PLFusspunktVariable004

3.Korzystanie z punktów dolnych

W Tworzeniu pozycji można wprowadzić obróbkę Punktu dolnego. W zakładce „Obróbka CNC” należy wybrać opcję „Punkty dolne”.

PLFusspunktVariable005
Otworzy się okno obróbek dolnych punktów słupa. Tutaj należy dwukrotnie kliknąć na wiersz „Wprowadź nowy punkt dolny”.

PLFusspunktVariable006
Należy wybrać grupę obróbek.
Po kliknięciu przycisku „Wszystkie równe”, należy skopiować punkty dolne do wszystkich pozostałych slupów. Rezultat powinien wyglądać tak:

PLFusspunktVariable007

PLFusspunktVariable008