Pakiet materiałów dla dzielenia słupa

Pakiety materiałów mogą być umieszczone na ustalonych wysokościach (poziomach). Obróbki dla pakietu materiałów są umieszczone na pręcie niezależnie od jakichkolwiek przedłużeń profili, łączeń słupów lub danych geometrycznych (poziomów, margines wysokości parapetu itp.). W związku z tym, obróbki pod profile słupów są zawsze we właściwej pozycji. Zorientowane kalkulacyjnie i produkcyjnie czynniki dla wymaganych produktów są dodatkowymi zaletami.

1. Tworzenie obróbek

Należy przejść do „Baza danych CNC -> Obróbki CNC”,

wybrać system, a następnie stworzyć dwie obróbki u góry pod podział słupa:

Góra, po stronie 1
PLMaterialPfostenteilung001
Góra, po stronie 6
PLMaterialPfostenteilung002

Następnie należy stworzyć kolejne dwie obróbki u dołu, pod dzielenie słupa:

Dół, po stronie 1
PLMaterialPfostenteilung003

Dół, po stronie 6
PLMaterialPfostenteilung004

2. Tworzenie grupy obróbek

Należy wejść do „Baza danych CNC -> Grupy”

i wybrać system.
Następnie kliknąć „Dodaj”, aby stworzyć nową grupę.
Należy wybrać producenta profili i określić nazwę nowej grupy.

Następnie użytkownik powinien określić, dla jakich systemów dana obróbka będzie wykorzystywana. W rubryce „Typ” należy wybrać „Obróbka końcowa”, a następnie zakończyć, wciskając „OK”.

PLMaterialPfostenteilung006

W tym momencie użytkownik powinien otworzyć nowo stworzoną grupę.

PLMaterialPfostenteilung007
W polach po środku okna należy wybrać profile podlegające obróbkom. W analogicznych polach poniżej wybiera się obróbki stworzone w 1. Kroku, a następnie zapisuje się ustawienia.
Następnie, należy stworzyć grupę zawierającą obróbki dla dołu słupa, w ten sam sposób, co dla góry.

3. Określanie pakietu materiałów

Należy wejść do „Własna baza danych -> Wprowadzanie systemów -> Pakiet materiałów”,

wybrać odpowiedni system, a następnie wcisnąć przycisk „Dodaj”, aby wprowadzić nowy pakiet materiałów. W prawej części okna można wprowadzać dane dot. pakietu.

PLMaterialPfostenteilung008

Użytkownik powinien nadać nazwę grupie materiału i wybrać opcję „Dzielenie słupa” w rubryce „Typ”.
Teraz należy wprowadzić odpowiednie profile, dodatkowe części i grupy obróbek w trzy pola na środku okna. Następnie zapisać i powrócić do zakładki „Obiekt”.

4. Korzystanie z pakietu materiałów dla dzielenia słupów

W „Tworzeniu pozycji” można wybrać pakiet materiałów dla dzielenia słupa.

PLMaterialPfostenteilung009

PLMaterialPfostenteilung010