Obróbki pod mocowania

1.Tworzenie obróbki

Należy wejść do „Baza danych CNC -> Obróbki CNC”,

a następnie wybrać system.
Należy stworzyć obróbkę pod kołek rozporowy po stronie 1.
W rubryce „Typ grupy” należy wybrać opcję „Łącznik profili mb.”. Stroną referencyjną będzie ta znajdująca się w kierunku skrzydła.

PLDubelbearbeitung001

Następnie należy stworzyć obróbkę pod rozpórkę dla strony 6.

PLDubelbearbeitung002

2.Tworzenie grupy obróbek

Należy wejść do „Baza danych CNC -> Grupy”,

a następnie wybrać system.
Następnie kliknąć „Dodaj”, aby stworzyć nową grupę.

PLDubelbearbeitung003
Należy wybrać producenta profili i określić nazwę nowej grupy.
Następnie użytkownik powinien określić, dla jakich systemów dana obróbka będzie wykorzystywana. W rubryce „Typ” należy wybrać „Łącznik profili mb.”. Następnie wcisnąć „OK”, aby rozpocząć edycję grupy.
Po otwarciu edycji nowej grupy określa się odległości krawędzi.
Następnie należy wybrać profile podlegające obróbkom. W polach poniżej wybiera się obróbki stworzone w kroku 1. Po zakończeniu edycji, należy zapisać obróbkę klikając przyciski „Zapisz” i „Zamknij”.

PLDubelbearbeitung004

3.Tworzenie mocowania do ściany

Nowe mocowanie do ściany można wprowadzić w „Własna baza danych -> Wprowadzanie systemów -> Mocowania do ściany”.

W następującym oknie przypisuje się konkretne grupy obróbek do mocowań.

PLDubelbearbeitung005

4.Korzystanie z obróbek pod mocowania

W Tworzeniu pozycji, w zakładce „Element” należy wybrać opcję „Mocowanie do ściany”:

Pokaże się nam okno:

PLDubelbearbeitung006
Obróbki można sprawdzić w zakładce „Obróbki CNC”.
Blacha zaczepowa ma „wyłączny asortyment” w związku z wprowadzaniem łączeń śrubowych („Własna baza danych -> Okucia drzwiowe -> Blacha zaczepowa”). W tym zasięgu, jedynie obróbki pod blachę zaczepową będą przeprowadzone.
Obróbki pod łączenia ścienne są korygowane automatycznie.