Markowanie uszczelki fasady

09 mm uszczelka systemowa
PLDichtungsmarkFassade001
11 mm uszczelka systemowa
PLDichtungsmarkFassade002
13 mm uszczelka systemowa
PLDichtungsmarkFassade003
15 mm uszczelka systemowa
PLDichtungsmarkFassade004
17 mm uszczelka systemowa
PLDichtungsmarkFassade005

1. Tworzenie obróbek

W pierwszej kolejności należy uruchomić „Baza danych CNC -> Obróbki CNC”,

następnie wybrać system i stworzyć dwie obróbki pod markowanie uszczelek.

PLDichtungsmarkFassade006

Należy stworzyć jedną obróbkę pod kieszeń kołową.

PLDichtungsmarkFassade007

Następnie określić następną obróbkę, jako otwór podłużny.

2. Tworzenie grupy obróbek

Należy wejść do „Baza danych CNC -> Grupy”,

a następnie wybrać system.
Następnie kliknąć „Dodaj”, aby stworzyć nową grupę.
Należy wybrać producenta profili i określić nazwę nowej grupy.

PLDichtungsmarkFassade008
Należy wybrać system, pod który dane obróbki mają być przygotowane. W rubryce „Typ” wybrać opcję „Oznaczenie uszczelki fasady”, a następnie potwierdzić „OK”.
Użytkownik powinien otworzyć edycję nowej grupy.

PLDichtungsmarkFassade009
W polach po środku okna należy wybrać profile podlegające obróbkom. W analogicznych polach poniżej wybiera się przypisywane obróbki.
Ważne! Proszę być pewnym, co do poprawności wprowadzonego marginesu Dx i grubości uszczelki.

PLDichtungsmarkFassade009a
Kompletna grupa obróbek pokazana na przykładzie.

3. Aktywowanie markowania uszczelki

Należy przejść do „Baza danych CNC -> Administracja CNC”,

otworzyć ustawienia maszyny CNC, a następnie przejść do zakładki „Obróbki”.

PLDichtungsmarkFassade010
W tym miejscu użytkownik powinien aktywować opcję „Markowanie uszczelek”. Program sam automatycznie wybierze odpowiedni system uszczelek w zależności od grubości szkła.

4. Korzystanie z markowania uszczelek

PLDichtungsmarkFassade011

PLDichtungsmarkFassade012