Obróbka CNC

Możemy tworzyć obróbki CNC za naciśnięciem jednego przycisku – w przypadku drzwi, okien i fasad. Automatycznie generowane obróbki profili są niezbędnym narzędziem dla konstruktorów.

Jak łatwo jest to zrobić, możemy obejrzeć na filmie z naszego internetowego seminarium na temat obróbki profili.

Własne grupy obróbek

Aby utworzyć w własną grupę obróbek należy wejść w “Baza danych CNC -> Obróbki CNC”:

i wybrać albo konkretny system z listy albo wybrać opcję “All Systems”:

następnie przez opcję “Add” dodajemy własne obróbki:

Następnie należy utworzyć wcześniej wspomnianą grupę dla naszych obróbek. Musimy wejść w “Baza danych CNC -> Grupy”:

nacisnąć przycisk “Add”:

i utworzyć naszą grupę:

Po tym kroku program przekieruje nas do zakładki gdzie przez opcję “Add” dodamy obróbki i profil na którym mają być wykonane:

Aby je dodać do naszego obiektu należy przejść do “Obróbki CNC” w wybranym projekcie:

Wybieramy nasz profil i klikamy dwa razy w niego w dolnym oknie:

Teraz należy kliknąć przycisk “Importuj”:

po tym otwiera nam się okno:

gdzie wybieramy naszą grupę i wprowadzamy dalsze dane do bieżącego przetwarzania, np. “Odstęp krawędź”, “Odstęp”. Po tym mamy je już widoczne:

Po prawej stronie listy edycji możesz zmienić niektóre dane grupy.

Teraz możesz także skopiować tę bezpłatną grupę i wkleić ją w innym obiekcie.

Aby wyświetlić naszą grupę jako indywidualne grupy do edycji, kliknij prawym przyciskiem myszy na grupę i wybierz opcję “Rozgrupuj grupę obróbek”.

Poszczególne obróbki są następnie wyświetlane na liście.

Teraz można również usuwać poszczególne obróbki z listy.

Aktywuj lub dezaktywuj grupy obróbek

Aby aktywować lub dezaktywować grupy obróbek należy przejść do zakładki “Obróbka CNC” w pozycji a następnie wybrać konkretny profil.

Teraz w łatwy sposób możemy aktywować lub dezaktywować swoje grupy i obróbki. Klikamy na jednej lub kilku grupach i aktywujemy bądź dezaktywujemy przycisk “Aktywny”.