Numery profili dla maszyn CNC

Niektóre maszyny obróbkowe mają możliwość czytania numerów artykułów tylko konkretnej długości (np. 7 cyfr). W celu rozwiązania tego problemu, LogiKal oferuje narzędzie skracające lub wydłużające zbyt długie numery profili. Numery te są zmieniane tylko dla plików przeznaczonych do maszyn, numery w programie LogiKal pozostają niezmienione.

Pliki importowe dla numerów obróbek profili

Do pobrania

Wprowadzanie wzorów zastępczych

Należy przejść do „Baza Danych CNC -> Administracja CNC”

i kliknij PPM na wybraną maszynę CNC.

Z menu kontekstowego, które się pojawi, należy wybrać opcję „Numery profili”.

Wszystkie aktualne, wprowadzone reguły zamiany wymienione są na liście w nowym oknie. W celu wprowadzenia nowej reguły należy kliknąć przycisk „Dodaj” z prawej strony okna.

W pierwszej kolejności należy wybrać producenta, w kolumnie „Producent”,

którego numery katalogowe mają być zastąpione. Następnie należy wprowadzić klucz wyszukiwania oryginalnego numeru w kolumnie „Oryginał” i wzór zamiany w kolumnie „Zastąpiony”. Na ostatniej stronie tego dokumentu przedstawione zostały niektóre przykłady.

Ważne!
Na początku każdego takiego wzoru zawsze należy wpisywać wykrzyknik! Po wprowadzeniu wszystkich wzorów zamiany, należy wcisnąć przycisk „Dalej>>”. Na następnych stronach, które się pokażą, wymienione zostały wszystkie numery artykułów i zastosowane wzory.

Liczy się właściwa kolejność

Proszę mieć na uwadze, że wzory zamiany muszą być wykonywane we właściwej kolejności. Należy wybrać wpis do listy i przesuwać jego kolejność wybierając „W górę” lub „W dół”. Jeśli dana sekwencja jest nieprawidłowa, niektóre wzory mogą się nie dokonać. W takim przypadku wpisy będą oznaczone kolorem czerwonym.

Przykłady

Przykład 1 – Usuwanie znaków:
Oryginalny numer profilu:    MTT 040_040
Klucz wyszukiwania:        !(\d+)_(\d+)
Sposób zamiany:    !$1$2
Nowy numer profilu:    MTT 040040

Wynik: Podkreślnik został usunięty.

Przykład 2 – Zamiana i usuwanie znaków:
Oryginalny numer profilu:    MTT 100_200F
Klucz wyszukiwania:        !1(\d+)_(\d+)F
Sposób zamiany:    !8$1$2
Nowy numer profilu:    MTT 800200

Wynik: „1” i „F” zostały zastąpione przez „8”, a podkreślnik został usunięty.

Przykład 3 – Zamiana i usuwanie znaków:
Oryginalny numer profilu:    MTT PTS0705_30
Klucz wyszukiwania:        !PTS(\d+)_(\d+)
Sposób zamiany:    !99$1
Nowy numer profilu:    MTT 990705

Wynik: „PTS” i „30” zostały zamienione na „99”, a podkreślnik został usunięty.