Widok

PL Zoomen

Zoom bezpośredni

Obraz zostanie przybliżony w miejscu kliknięcia o współczynnik równy 2. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy spowoduje analogicznie oddalenie obrazu. Aby powiększyć, lub pomniejszyc obraz można również użyć odpowiednio klawiszy F5 i F6.

Zoom wszystkiego

Rysunki na ekranie zostają przybliżone tak, aby wypełniały cały ekran. Ten sam efekt można uzyskać wciskając klawisz F8 na klawiaturze.