Tabliczki rysunkowe

Tworzenie tabliczek rysunkowych

W LogiKal możemy tworzyć własne tabliczki rysunkowe w CAD lub zmieniać istniejące szablony.

Dostosowywanie szablonów

Program zawiera już szablony, które możemy edytować.

Aby to zrobić należy uruchomić moduł “CAD”.

Następnie klikamy “Plik -> Wczytaj rysunek”.

Szablony tabliczek rysunkowych znajdują się w katalogu “TABLICZKI TYTUŁOWE”.

Możemy pobrać tutaj tabliczki rysunkowe.

Wybieramy, jeden z wzorców tabliczek.

Pojawi się rysunek z przykładowym krojem czcionki.

Tutaj możemy dodawać, edytować lub usuwać nazwy zmiennych.

Używamy narzędzia tekstowego do ich edycji.

Aby to zrobić klikamy prawym przyciskiem myszy na wybranym tekście aby otworzyć okno i klikamy “Edytuj”

Pojawi się nam okno gdzie wpisujemy zmienne programu ze znakami “&&”.

Zostaną one później automatycznie zastąpione przez tekst w raporcie.

Przegląd zmiennych programu

Dla rysunków CAD dostępne są następujące zmienne:

&&MSTB Skala rysunku
&&DATUM Data druku
&&CADNAME Nazwa rysunku
&&CADNAMEK Nazwa rysunku bez ścieżki

Poniższe zmienne są dostępne dla rysunków z obiektu:

<
&&POSNR Numer pozycji
&&SERIE Seria profili producenta
&&ANSICHT