Stwórz rysunki

Ramy/skrzydło/szklenie

Funkcja ta pozwala na tworzenie rysunków z kombinacji profili ze szkleniem. Krok po kroku, umieszcza się razem poszczególne elementy.

Aby skorzystać z tej opcji należy wejść w “Programy” a następnie wybrać “Rama/Skrzydło/Szklenie”.

W pierwszym oknie dialogowym można określić serię, warianty listew i podserię.

W kolejnym oknie definiuje się typy wkładów:

Aktywujemy opcję “Bez” w przypadku wprowadzania poniższych typów:

  • Drzwi z bezpiecznym przymykiem wewnątrz
  • Drzwi z bezpiecznym przymykiem na zewnątrz
  • Drzwe wahadłowe skrzydło do wew.
  • Skrzydło obrotowe

W trzecim oknie ekranie wybieramy profil podstawowy. Jeśli na poprzednim etapie została wybrana opcja “Bez”, mamy teraz możliwość wybrania artykułów do wkładów.

W dolnej części okna “Podgląd” zostaje wyświetlona jako rysunek przekroju.

Kliknij “Wykonaj” aby wstawić rysunek.

Otrzymamy wtedy przekrój w CAD.

Przekrój fasady

Funkcja ta pozwala na generowanie rysunków kombinacji fasad ze szkleniem.

Aby skorzystać z tej opcji należy wejść w “Programy” a następnie wybrać “Przekrój fasady”.

W pierwszym oknie dialogowym, mamy kilka możliwości. Wybieramy serię, warianty listew i podserię. W polach po lewej strony ok