Moduł CAD

Kombinacje klawiszy w CAD

DEL: usunięcie zaznaczonych elementów rysunku

SHIFT + DEL: wycięcie skopiowanych elementów rysunku

CTRL + DEL: markierte Zeichenelemente kopieren

SHIFT + DEL: wklejenie skopiowanych elementów

SHIFT + CTRL + S: zapisanie zaznaczonych elementów

CTRL + A: zaznaczenie wszystkich rysunków

CTRL + U: anulowanie wszystkich zaznaczeń

CTRL + C: kopiowanie zaznaczonych elementów rysunku

CTRL + V: wklejenie skopiowanych elementów rysunku

CTRL + X: wycięcie zaznaczonych elementów rysunku

CTRL + Z: cofnij (cofnięcie ostatniej zmiany)

CTRL + P: drukowanie

CTRL + M: zaznaczenie/odznaczenie elementu rysunku, w pobliżu którego znajduje się kursor

CTRL + L:  punkt startowy np. dla ustalenia linii rysunku

CTRL + N: nowy rysunek

CTRL + O: wczytanie nowego rysunku

CTRL + S: zapisanie rysunku

Przytrzymanie rolki myszki: funkcja przesuwania rysunku

Komponenty interfejsu użytkownika

Interfejs użytkownika jest podzielony na kilka części.

Nazwy poszczególnych komponentów są zaprezentowane na rysunku poniżej.

Na kolejnych stronach poznasz szczegóły poszczególnych komponentów.

Pasek narzędzi

Przy użyciu różnych menu, menu kontekstowych i skrótów istnieje możliwość bezpośredniego przejścia do często używanych komend i ustawień.

Paski narzędzi zawiera przyciski, służące do uruchamiania  najróżniejszych funkcji. Jeślinajedzie się kursorem na dany przycisk, ukaże się etykieta z nazwą tego narzędzia.

Standardowy pasek narzędzi wyświetlany wyświetlany jest ponad obszarem rysowania. Tu znajdują się takie polecenia CAD jak Nowy, Otwórz i Zapisz, wymiarowanie, lustrzane odbicieitp

Przy pierwszym uruchomieniu Logikal CAD pokazuje wszystkie paski narzędzi. Mogą one, wedle uznania, być wyświetlane, bądź zostać ukryte.

Wyświetlanie/ukrywanie ikon

Poszczególne ikony mogą być wyświetlane lub ukrywane.

Klicken Sie hierfür auf den Pfeil, der sich rechts von der Werkzeugleiste befindet und aktivieren bzw. deaktivieren Sie das jeweilige Symbol.

Kliknij na strzałkę po prawej stronie paska narzędzi i zaznacz lub odznacz odpowiednią ikonę.

Przenoszenie pasków narzędzi

Wszystkie paski narzędzi mają możliwość ich przenoszenia. Kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy w miejscach wykropkowanych po lewej stronie paska narzędzi i przenieś je w żądane miejsce.

Pasek stanu

Pasek stanu znajduje się na dolnej krawędzi i zawiera przydatne informacje o rysunku.

Tu sprawdzić można koordynaty kursora, ilość elementów składających się na rysunek, zmienić jego skalę, szybkość ruchu kursora itp.

Pasek menu

Pasek narzędzi znajduje się na górnej krawędzi okna i zawiera wszystkie funkcje i możliwości ustawień programu Logikal CAD.

Aby wyświetlić zawartość któregoś menu na pasku menu należy kliknąć na jego nazwie.

Jednoczesne wciśnięcie klawisza ALT i klawisza z literą przyporządkowaną konkretnej opcji w menu przyspieszy jej wybieranie. Dla przykładu wciśnięcie klawiszy ALT i D spowoduje otworz