Edytuj rysunki

Wszystkie te opcje są dostępne w zakładce CAD “Edytuj”.

Chwyć

Chwyć element (Element -> Chwyć element)

Funkcja działa podobnie jak zastosowanie opcji “Wytnij”, a następnie “Wklej”. Jeśli jakiś element rysunku jest zaznaczony, zostaje on wycięty i opcja automatycznie umożliwia wstawienie go w inne miejsce za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszy.

Zaznacz / Odznacz

Zaznacz wszystko (Edytuj -> Zaznacz wszystko)

Opcja ta zaznacza wszystkie elementy rysunków.

Odznacz wszystko (Edytuj -> Odznacz wszystko)

Usuwa wszelkie zaznaczone elementy rysunków.

Odwróć zaznaczenie (Edytuj -> Odwróć zaznaczenie)

Zaznaczone elementy zostaną odznaczone, a niezaznaczone zostaną zaznaczone.

Zaznacz zakres (Edytuj -> Zaznacz zakres)

Funkcja ta zaznacza wszystkie elementy zawarte w prostokątnym obszarze zaznaczonym kursorem. Elementy tylko częściowo znajdujące się w obszarze również zostaną zaznaczone.

Odznacz obszar (Edytuj -> Odznacz obszar)

Funkcja odznacza wszystkie elementy zawarte w prostokątnym obszarze zaznaczonym przez kursor. Elementy tylko częściowo znajdujące się w obszarze również zostaną odznaczone.

Usuń zaznaczone obiekty (Edytuj -> Usuń zaznaczone obiekty)

Opcja usuwa każdy zaznaczony element rysunku.

Zaznacz kolor (Edytuj -> Zaznacz kolor)

Wszystkie elementy jednego koloru zostaną zaznaczone, po wskazaniu go w nowym oknie.

Odznacz kolor (Edytuj -> Odznacz kolor)

Wszystkie elementy jednego koloru zostaną odznaczone, po wybraniu go w nowym oknie.

Zaznacz rodzaj linii (Edytuj -> Zaznacz rodzaj linii)

Wszystkie linie danego typu zostaną zaznaczone, po wybraniu go w nowym oknie.

Odznacz typ linii (Edytuj -> Odznacz typ linii)

Wszystkie linie danego typu zostaną odznaczone, po wybraniu go w nowym oknie.

Zaznacz wielokąt (Edytuj -> Zaznacz wielokąt)

Zaznacza tylko wielokąty w rysunku.

Odznacz wielokąt (Edytuj -> Odznacz wielokąt)

Odznacza tylko wielokąty w rysunku.

Zaznacz/odznacz (Edytuj -> Zaznacz/odznacz)

Dzięki tej funkcji możesz zaznaczyć pojedynczy element rysunku klikając na nim lewym przyciskiem myszy. Element ten zostanie odznaczony jeśli był zaznaczony w trakcie kliknięcia.

Zaznacz/odznacz do punktu przecięcia (Edytuj -> Zaznacz/odznacz do punktu przecięcia)

Zaznacza element do najbliższego przecięcia z inną linią. Element zostaje zaznaczony jeśli znajduje się blisko kursora, lub bezpośrednio pod nim.

Najbliższy punkt na linii (Edytuj -> Najbliższy punkt na linii)

Punkt przecięcia znajduje się na najbliższej linii na rysunku. 

Zaznacz ciąg linii (Edytuj -> Zaznacz ciąg linii)

Dzięki tej funkcji można zaznaczyć ciągi linii. Przesuń myszkę blisko elementu ciągu linii i naciśnij lewy przycisk myszy. Dzięki tej f