Eigen offertetekst voor vloeraansluitingen

Dankzij uw feedback zijn we in staat geweest om de ingave van offerteteksten voor vloeraansluitingen te verbeteren.

U kunt ze nu nog beter aanpassen aan uw behoeften.

Voor u betekent dit een aanzienlijk verbeterde weergave van de informatie op uw offerte.

Zo werkt het

Klik op “Instellingen” > ” Offerte” in het bestandsmenu.

Selecteer met een dubbelklik in de onderstaande lijst de optie “Vloeraansluiting” en selecteer onder “Layout” de optie “Artikelinfo”.

In de volgende stap wisselt u in de eigen databank.

Klik op “Eigen databank” > “Serie ingave” in het bestandsmenu en selecteer “Vloeraansluiting”.

Selecteer in het overzicht de serie met de gebruikte vloeraansluiting.

Geef onder ” Offertekst” de tekst in die in de offerte moet worden weergegeven voor de vloeraansluiting en sla uw ingave op.

Resultat

Zowel in het overzicht voor offerteprijzen en -teksten als in het offerterapport wordt uw aangepaste offertetekst voor de vloeraansluiting nu automatisch altijd weergegeven.