Wandaansluiting van koppelingen scheiden

Naast de bestaande delingsopties kunt u nu ook een wandaansluiting van een elementkoppeling scheiden.

Zo kunt u bijvoorbeeld transporteerbare eenheden met extra profielen definiëren.

Zo werkt het

Creëer een positie met een koppeling in de elementingave.

Om een nieuwe wandaansluiting te maken, klikt u met de rechtermuisknop onder de positietekening en kiest u in het contextmenu “Nieuw” > “Wandaansluiting”.

Klik op de Profielindeling aan de linkerkant en selecteer de wandaansluiting in de positietekening.

Klik in het programmavenster “Deling wandaansluiting” op de knop “Alle”.

In het volgende programmavenster kunt u nu de optie “Bij koppeling scheiden” selecteren.

Activeer deze functie om de wandaansluiting van de elementkoppeling te scheiden.

Resultaat