Client-server-oplossingen

Een client-server-oplossing wordt aanbevolen als het programma voor meerdere clients via een centrale locatie verdeeld moet worden. Hiervoor is een slechts één programma-installatie op een server nodig.

Voor een client-pc gelden de volgende systeemvereisten >

Voor de server gelden de volgende systeemvereisten:

Minimale eisen Aanbevolen
Besturingssysteem Windows Server 2008
NET Framework vanaf versie 4.5.2
Windows Server 2012 R2
NET Framework vanaf versie 4.5.2

Opmerking!
Het programma is volledig functioneel als het voldoet aan de minimumvereisten. Voor een hogere werksnelheid raden we aan om SSD-harde schijven te gebruiken. Deze zijn veel sneller in verwerking dan conventionele HDD’s

Het programma wordt met een client of server-USB-dongle gelicentieerd. Deze ontvangt u samen met de programma-installatie. De USB-dongle moet voor de programma-installatie op uw server aangesloten worden. Het stuurprogramma voor de dongle wordt standaard geïnstalleerd bij de programma-installatie.

Na de installatie hebben de clients een constante verbinding met de server-USB-dongle en het programmapad nodig.

De server stelt het programma beschikbaar aan de clients via netwerkshare.

De netwerkshare heeft een stationsletter nodig (bijv. \\Server\Logikal\ wordt L:\Logikal\ )

De gegevensverwerking tijdens het programmagebruik vindt gebruikersspecifiek in een tijdelijke map plaats. Deze tijdelijke map moet zich lokaal op de harde schijf van de betreffende client bevinden en moet minimaal 30 GB aan vrije geheugenruimte hebben.

Het pad voor de tijdelijke map is tot versie 11.2
C:\OrgaTMP

Het pad voor de tijdelijke map is vanaf versie 11.2
{LW}:\Users\{username}\AppData\Local\OFCAS\…

Voor de programmamap en de tijdelijke map heeft de Windows-gebruiker rechten nodig voor lezen, schrijven en wijzigen.

Voor regelmatige updates, support en online-help heeft u een internetverbinding nodig.

Voor meer technische gegevens zie “Technische informatie“.