1. Home
  2. Systeem vereisten
  3. Terminalserver-oplossing

Terminalserver-oplossing

Een terminalserver-oplossing wordt aanbevolen, als het programma door meerdere gebruikers direct op de terminalserver gebruikt wordt. Hiervoor is een slechts één programma-installatie op een terminalserver nodig.
Voor de terminalserver gelden de volgende systeemvereisten:

Minimale eisen
Besturingssysteem: Windows Server 2012 R2
NET Framework vanaf versie 4.5.2

Opmerking!
Het programma is volledig functioneel als het voldoet aan de minimumvereisten. Voor een hogere werksnelheid raden we aan om SSD-harde schijven te gebruiken. Deze zijn veel sneller in verwerking dan conventionele HDD’s

Het programma wordt met een server-USB-dongle gelicentieerd. Deze ontvangt u samen met de programma-installatie. De USB-dongle moet voor de programma-installatie op uw terminalserver aangesloten worden. Het stuurprogramma voor de dongle wordt standaard geïnstalleerd bij de programma-installatie.

Na de installatie heeft de gebruiker een continue verbinding met de terminalserver nodig.

De gegevensverwerking tijdens het programmagebruik vindt gebruikersspecifiek in een tijdelijke map plaats. Deze tijdelijke map moet zich lokaal op de harde schijf van de terminalserver bevinden en moet voor elke gebruiker minimaal 30 GB aan vrije geheugenruimte beschikbaar stellen.

Let op! 
Voor elke gebruiker wordt een eigen map in de tijdelijke map aangemaakt. Houd er rekening mee, dat voldoende geheugenruimte op de terminalserver beschikbaar is.

Het pad voor de tijdelijke map is
{LW}:\Users\{username}\AppData\Local\OFCAS\…

Voor de programmamap en de tijdelijke map heeft de Windows-gebruiker rechten nodig voor lezen, schrijven en wijzigen.

Aanroepen via software van derden zoals Citrix worden met inachtneming van alle in dit document vermelde eisen succesvol bij ondernemingen gebruikt. Voor de inrichting leveren wij geen support.

Let op!
Gevisualiseerde app-aanroepen, zoals via de Citrix XenApp worden niet ondersteund.

Voor regelmatige updates, support en online-help heeft u een internetverbinding nodig.

Voor meer technische gegevens zie “Technische informatie“.

Was this article helpful to you? Yes No