1. Home
  2. Systeem vereisten
  3. Terminalserver-oplossing met toegang tot netwerkshare

Terminalserver-oplossing met toegang tot netwerkshare

Een combinatie van terminalserver- en client-server-oplossing is mogelijk.

Bij een terminalserver-omgeving wordt een centrale programma-installatie door een of meerdere gebruikers direct op de server gebruikt. (Zie voor meer info “Terminalserver-oplossing”)

Clients kunnen aanvullend via een client-server-oplossing gebruikt worden. (Zie voor meer info “Client-server-oplossing”)

Voor een client-pc gelden de volgende systeemvereisten >

Voor de terminalserver gelden de volgende systeemvereisten:

Minimale eisen
Besturingssysteem: Windows Server 2012 R2
NET Framework vanaf versie 4.5.2

Opmerking!
Het programma is volledig functioneel als het voldoet aan de minimumvereisten. Voor een hogere werksnelheid raden we aan om SSD-harde schijven te gebruiken. Deze zijn veel sneller in verwerking dan conventionele HDD’s

Het programma wordt met een server-USB-dongle gelicentieerd. Deze ontvangt u samen met de programma-installatie. De USB-dongle moet voor de programma-installatie op uw terminalserver aangesloten worden. Het stuurprogramma voor de dongle wordt standaard geïnstalleerd bij de programma-installatie.

Na de installatie hebben de gebruikers een continue verbinding met de terminalserver nodig.

De clients krijgen met een netwerkshare toegang tot het programma op de terminalserver. De netwerkshare heeft een stationsletter nodig (bijv. \\Server\Logikal\ wordt L:\Logikal\ )

De gegevensverwerking tijdens het programmagebruik vindt gebruikersspecifiek in een tijdelijke map plaats. Bij gebruik van het programma via de client moet deze tijdelijke map zich op de harde schijf bij de client bevinden.

Bij terminalserver-gebruikers moet de tijdelijke map moet zich lokaal op de harde schijf van de terminalserver bevinden en moet voor elke gebruiker minimaal 30 GB aan vrije geheugenruimte beschikbaar stellen.

Let op! 
Bij de terminalserver-oplossing wordt voor elke gebruiker een eigen map in de tijdelijke map aangemaakt. Houd er rekening mee, dat voldoende geheugenruimte op de terminalserver beschikbaar is.

Het pad voor de tijdelijke map is
{LW}:\Users\{username}\AppData\Local\OFCAS\…

Voor de programmamap en de tijdelijke map heeft de Windows-gebruiker rechten nodig voor lezen, schrijven en wijzigen.

Aanroepen via software van derden zoals Citrix worden met inachtneming van alle in dit document vermelde eisen succesvol bij ondernemingen gebruikt. Voor de inrichting leveren wij geen support.

Let op!
Gevisualiseerde app-aanroepen, zoals via de Citrix XenApp worden niet ondersteund.

Voor meer technische gegevens zie  “Technische informatie“.

Was this article helpful to you? Yes No