1. Home
 2. Setup & Installatie
 3. Technische informatie

Technische informatie

Tijdelijke map

 • De gegevensverwerking tijdens het programmagebruik vindt gebruikersspecifiek in een tijdelijke map plaats. Deze tijdelijke map moet zich lokaal op een harde schijf bevinden en moet minimaal 30 GB aan vrije geheugenruimte hebben.

 • Het pad voor de tijdelijke map is {LW}:\Users\{username}\AppData\Local\OFCAS\…
 • Het wissen van de gegevens in de tijdelijke map wordt niet aanbevolen. Let in geval van wissen erop, dat het programma bij de volgende start een langere laadtijd nodig heeft, om de tijdelijke gegevens weer aan te maken.
 • Voor de programmamap en de tijdelijke map heeft de Windows-gebruiker lees-, schrijf- en wijzigingsrechten nodig.

Licentiëring via standalone-USB-dongle

Het programma wordt met een USB-dongle gelicentieerd. Deze wordt door ons met de programma-installatie beschikbaar gesteld.

 • Standalone-dongles worden direct op een pc aangesloten.
 • Aanroepen via remote desktop op een pc met aangesloten dongle zijn niet mogelijk.

Licentiëring via server-USB-dongle

Toevoegingen aan “Client-server-oplossingen“, “Terminalserver-oplossing” en “Terminalserver-oplossing met toegang tot netwerkshare“:

 • Server-dongles worden gebruikt bij de licentiëring in netwerken.
 • Via network sharing stelt de server het programma ter beschikking van de clients. De netwerkshare heeft een schijfletter nodig (b.v. server wordt L:Logikal).
 • Het programma stuurt de dongle aan via de poorten UDP/TCP 1947. Mochten dongle en clients verschillende IP-adressen hebben, moet een IP-Forwarding ingericht worden. Neem in dit geval contact op met de support van Orgadata.
 • Alle apparaten, die met een dongle uitgerust zijn, hebben een stuurprogramma voor de dongle nodig. De actuele versie van het stuurprogramma kan hier gedownload worden: http://dongle.orgadata.com. De service “Sentinel LDK License Manager” wordt bij het instellen van het stuurprogramma geïnstalleerd en moet altijd op de achtergrond lopen.

Internetverbinding

Een internetverbinding is vereist voor updates, nieuwsbrieven, dongle-activeringen, statusrapporten, foutenoverdracht en onderhoud op afstand.

Hiervoor moet de volgende gegevenssnelheid beschikbaar zijn:

Column 1 Column 2
Download 6016 kbit/s, 50.000 kbit/s
Upload 576 kbit/s, 10.000 kbit/s

Firewall-instellingen

 • Programma-updates worden op www.orgadataupdate.de (84.201.70.172) via de poorten FTP 21 en 11965 uitgevoerd.
 • Voor downloaden en uploaden worden de passieve poorten FTP 50000 – 52000 gebruikt.
 • Server-dongles communiceren in het lokale netwerk via de poorten TCP en UDP 1947.

Netwerkverbinding

 • Voor gegevensverwerking in een netwerkomgeving via gegevensvrijgave is een stabiele netwerkverbinding nodig.
 • Deze moet een minimale snelheid hebben van 100 Mbit/.
 • 1 Gbit/s aanbevolen.

Gegevensback-up

 • Neem bij de gegevensback-up in acht, dat er een back-up van de programmamap inclusief alle submappen gemaakt moet worden.
 • Een back-up maken van de tijdelijke map is niet nodig.
Was this article helpful to you? Yes No 1